MTÜ majandusaasta aruandes on palgakuludena (koos maksudega) toodud välja summa 26 404 eurot. Aruande kohaselt oli töötajate arv MTÜs täistööajale taandades üks, mis Ärilehes esitatud arvutuste kohaselt teeb töötaja brutopalgaks 1600 eurot kuus. Jaansoni kinnitusel on see vale.

„2015. aastal töötas Eesti Pagulasabis igal kuul erinevate lepingute alusel osaajaga 2-5 inimest. Lisaks maksime mitmel korral käsunduslepingute alusel ühekordseid koolitus- või kaastöötasusid. Ärileht on oma arvutustes aluseks võtnud aga terve aasta tööjõukulud, jaganud saadud summa 12 kuu peale ning töötajate keskmise arvuga taandatuna täistööajale, jõudeski väära tõlgenduseni, et üks inimene teenib 1600 eurost brutopalka,“ selgitas Janson. „Tegelikult oli 2015. aastal Eesti Pagulasabi keskmine töötajate arv igas kuus 3 inimest ning nende keskmine brutotöötasu 530 eurot,“ kinnitas ta.

Eelmisel aastal tuli 23% Eesti Pagulasabi rahastusest Jansoni sõnul annetustest, ülejäänud 77% kindla eelarvega projektidest, mida oli kokku 9. Projektide nimekiri koos eelarvetega on avaldatud kodulehel ja majandusaasta aruandes, mis on samuti kodulehelt vabalt kättesaadav.

Igas projektis on tema sõnul ette nähtud ka kindel palgafond projektijuhile – ühingu töötajate palgad moodustuvadki üldjuhul erinevate projektide juhtimisest. "Me ei kasuta kunagi palgarahaks annetustena kogutud raha," kinnitas Janson.

Ärileht vabandab Eesti Pagulasabi ees tekkinud segaduse pärast. Kindlasti ei ole ajalehe eesmärk MTÜ tegevust kuidagi kahjustada. Soovitame toetada annetustega nii Eesti Pagulasabi kui ka teisi Eestis tegutsevaid heategevusorganisatsioone.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid