"Põhimõtteliselt igal sammul on näha, kuidas varem on kõvasti jamasid korraldatud. Selline moosivaraste teema, keegi on jälle kuskilt midagi pihta pannud," kirjeldas Loo.

Ta tõi näite ka kevadel kaitsepolitsei poolt kinni peetud staažikast side-ja turvangujuhist Indrek Süllast, kes on kriminaaluurimise all küll toimingupiirangu rikkumise pärast, kuid ka Eesti Raudtee siseuurimised on tuvastanud teatud käitumismustreid. Alates kapo kinnipidamisest kuni augustikuuni oli Sülla tööleping peatatud, kuid nüüdseks on see lõpetatud. "Eks usalduse kaotab töötaja juba siis, kui kapo ta mõneks ajaks kinni pistab, ja selle paragrahvi alusel töösuhte lõpetasimegi. Ise ta polnud nõus lahkumisavaldust kirjutama," ütles Loo intervjuus.

"Nüüd ta konkureerib avalikult Eesti Raudtee hangetel firmaga, mis tema siin tööl oleku ajal kippus alati võitma... Peale selle avastasime, et ta oli side- ja turvangupealikuna tõmmanud oma majale Eesti Raudtee vooluvõrgust kaabli. Ja juriidiliselt on väga raske tõendada, et see on vargus!"

Loo mainis Sülda ka kui Rail Balticu projekti Rootsi-poolset nõustajat. Selle peale vastas Ärilehele aga Rail Balticu Eesti valdusettevõtte juht Indrek Orav, et Süld pole Rail Balticuga küll otseselt seotud, vaid kaudselt allhankija kaudu.

"Rail Baltic Estonia OÜ-l ei ole ühtegi Rootsi poolset nõustajat. Ilmselt peetakse silmas WSP Sverige AB-d, kes on alltöövõtja Rail Balticu maakonnaplaaneeringuid ja keskkonnamõjude hindamist ning eelprojekteerimist teostavale konsortsiumile. Seega Rail Baltic kui projekt, Rail Balticu Eesti äriühing ega ükski otseselt Rail Balticu vahetutest lepingupartneritest ei ole seotud Eesti Raudteel väidetavaid kuritarvitusi toime pannud isikuga," kinnitas Orav.