2007. aastast toimiv fond toetab „maailmamajanduse oluliste muutuste või üleilmsete majandus- ja finantskriiside tõttu töö kaotanud inimesi“. Lindströmi sõnul vastab Anttila sellele kirjeldusele, sest soome kaubandusketi hävingu põhjustasid just nimelt võrgukaubandus ja välismaiste konkurentide surve. Täidetud on ka teine kriteerium – töötuks jäänud inimest arv. Fondi reeglite järgi peaks see olema vähemalt 500, Anttila lõpuga jääb töötuks vähemalt 1300 inimest.

Soome on ka varem Globaliseerimisega Kohanemise fondi rahastust kasutanud, siis Nokia ja Microsofti koondatud töötajate toetamiseks. Keeruliseks teeb nüüdse olukorra aga tõik, et Anttila töökaotajad asuvad kõikjal üle riigi, mis teeb rahastuse organiseerimise teistsuguseks ja keerulisemaks kui varem.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa fondiga on toetusprojekte võimalik rahastada 60% ulatuses, ülejäänu peab maksma liikmesriik.