Valitsuse eilne avaldus põhjustas eravanglaettevõtete aktsiate järsu languse börsil. 65 vanglat ja kinnipidamisasutust haldava Corrections Corporation of America aktsia kukkus paari tunniga tervelt 50%.

Enamik Ameerika vangidest on paigutatud riiklikesse vanglatesse, kuid kinnipeetavate üheksakümnendatel aastatel alanud jõuline kasv on sundinud osariike toetuma tugevamalt eravanglatele. Nüüdset sammu põhjendatakse vajadusega avaldada erafirmadele survet kinnipidamise kvaliteedi parandamiseks. Surveavaldamist on omakorda võimaldanud vangide arvu mõningane vähenemine viimase kolme aasta jooksul.

Ajakiri Mother Jones avaldas hiljuti ajakirjandusliku uurimuse, milles kajastati väljaande reporteri neljakuulist vangivalvuritööd Louisianas asuvas Winni eravanglas. Selgus, et asutuses esineb erakordselt palju vägivalda, nii vangide seas kui valvurite käe läbi. Vangla on alamehitatud ning kehvas seisus, sest ettevõte keskendub kulude kokkuhoidmisele, mitte olulisematele näitajatele nagu vägivaldsete juhtumite arv ja nende vangide protsent, kes pärast vabanemist taas vabaduse kaotavad.