Interneti kasutajate arvu analüüsides torkab silma, et 2014. aasta seisuga oli neid endise Nõukogude Liidu vabariike, kus internetis alla poole rahvastikust tervelt kaheksa, sealhulgas Ukraina ja Gruusia.