„2016. aasta kevadel oli eluga tervikuna rahul 81 protsenti Eesti kodanikest,“ sõnas Emori uuringuekspert Aivar Voog. „Keskmisest rahulolevamad on alla 40-aastased ning alles õppivad kodanikud, samuti iseenda tööandjad, juhtivatel ametikohtadel ning ametnikena töötavad elanikud. Euroopa Liidus keskmiselt oli oma eluga tervikuna rahul 80 protsenti kodanikest, see tähendab, et Eesti kodanike rahulolu jääb üsna samale tasemele kui rahulolu eurooplaste seas keskmiselt – olles 1 protsendi võrra kõrgem.“

„Eesti majanduslikku olukorda pidas väga heaks või pigem heaks 48 protsenti Eesti elanikest. Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega on Eesti kodanikud oma riigi olukorra suhtes positiivsemad – Euroopas tervikuna hindas oma riigi majanduslikku olukorda pigem heaks või väga heaks 39 protsenti ning 57 protsendi jaoks oli olukord pigem halb või väga halb,“ rääkis Aivar Voog. „Samuti pidas 74 protsenti Eesti kodanikest oma leibkonna majanduslikku olukorda väga heaks või pigem heaks, mis on 6 protsendi võrra kõrgem näitaja kui Euroopas keskmiselt.“

Hoolimata valdavalt kriitilistest hinnangutest Eesti majandusele eristuvad eestlased jätkuvalt usuga leibkonna majandusliku olukorra paranemisse. Sellised optimiste on Eestis 32 protsenti kodanikest, samas kui Euroopas on neid vähem - 22 protsenti.

Aivar Voog märkis, et kui Euroopa Liidu kodanikud peavad olulisimaks probleemiks töötust (33 protsenti), siis eestlaste jaoks on suurim probleem immigratsioon (30 protsenti). „Immigratsiooni kõrval peavad Eesti elanikud oluliseks probleemiks riiklikul tasandil ka majanduslikku olukorda – nii arvab 27 protsenti elanikest. Samaväärseks probleemiks on eestlaste seas tõusnud tervis ja sotsiaalkindlustus (võrreldes 2015. aasta sügisega +6 protsenti).“

Eurobaromeetri uuring number 85 viidi läbi 2016. aasta 21. maist kuni 31. maini Euroopa Liidu 28 liikmesriigis, viies kandidaatriigis (Türgis, endises Jugoslaavia Vabariigis Makedoonias, Montenegros, Serbias ja Albaanias) ning Põhja-Küprosel. Kokku küsitleti 1012 Eestis elavat Euroopa Liidu kodanikku.