Tuleva pensionifondid tulevad kindlasti. Meie eesmärk on teha oma liikmetele kättesaadavaks paremad investeerimistooted. Selleks on kaks võimalust: survestada panku või teha ise. Teeme mõlemat, sest konkurents on kõige tulemuslikum viis aidata paremaks muuta ka vana kooli fondivalitsejaid, kus panga kasumihuvi on muidu kliendi huvidest tugevam.

Kas Tuleva eesmärk on saavutatud?

Kolme tegevuskuu ja 1700 liikmega oleme saavutanud kaks suurt ja olulist võitu. Võib ainult ette kujutada, mida me suudame saavutada 3000 või 10 000 liikmega!

Esiteks, Tuleva on aidanud rahandusministeeriumil teha pensionikogujate huvides olulised muudatused investeerimisfondide seadusesse. Tänu sellele on tulevikus uutel konkurentidel turule tulla lihtsam ja fondi vahetus maksab tulevikus inimestele kümme korda vähem kui täna.

Teiseks, üks fondivalitseja toob turule madalate kuludega passiivselt juhitud fondi. See on suurepärane uudis.

Tuleva pikaajaline eesmärk pole seevastu veel kaugeltki täidetud. Meie eesmärk on kasvatada oma liikmete vara - II sammas on alles esimene samm, edasi võtame ette III samba, aga ka kindlustuse ja muud regulaarse säästmise tooted nagu näiteks laste koolifondid. Viimaste puhul on hetkel inimestel valida ainult halbade ja veel halvemate tingimustega võimaluste vahel.

Tuleva on välja käinud, et loodavate fondide valitsemistasu oleks 0,55%. See oleks nüüd kõrgem kui LHV loodavatest fondidest. Kas Tuleva on valmis tasu alla tooma?

Muidugi - me oleme ju selgelt välja öelnud, et Tuleva teeb õiglaste teenustasudega fondid. Millisel tasemel need õiglased tasud on, otsustavad liikmed ise. Fondivalitseja ongi Tuleva liikmete oma, nii et nende kasu tuleb nii madalatest tasudest kui ka fondivalitseja teenitud tulust. Liikmete huvides on Tuleva fondivalitseja jätkusuutlikkus ja enamiku fondivalitsemise tasust moodustavad riigi poolt ette seatud kohustuslikud kulud: depoopanga tasu ning fikseeritud Finantsinspektsiooni järelevalve tasu. Kui riik need kulud pensionikoguja õlgadelt ära võtab, saab Tuleva alandada haldustasu kiiremini.

Kui pangad meie üleskutset teenustasusid alandada tõsiselt võtavad, võib Tuleval muidugi paaril esimesel tegevusaastal, kui meie fondide mahud pole veel suured, olla nendega konkureerimine paras väljakutse - aga ma tõesti loodan, et see väljakutse tekib.

Kuidas hindate, kas LHV tegi sellised fondid kartes Tuleva fonde või näeb selles ärilist võimalust lüüa teisi fondivalitsejaid meelitades sealt madalama haldustasuga kliente üle?

Fondivalitsejatel oli 14 aastat, et madalamate tasude abil oma turuosa suurendada. Seda ei teinud keegi. Tasud on langenud ainult siis, kui riik on panku selleks sundinud. Tuleva teeb asju läbipaistvalt ja ütlesime välja, et üle poole meie liikmeks astunutest on LHV kliendid. On arusaadav, et LHV-l on seega kõige rohkem põhjust muretsemiseks. Tuleva liikmetest LHV kliendid on teinud endale ja teistele inimestele reaalset raha maksva kingituse, mille väärtus rahas ületab kaugelt liitumistasu. Kutsuks üles ka teiste fondide kliente oma fondivalitsejale selget sõnumit saatma ja Tulevaga liituma.