"Nüüdseks levib sigade Aafrika katk (SAK) Eestis juba teist aastat. Paikades, kus seakatk levis juba eelmisel aastal, tuleb endiselt leidusid surnud metssigade näol, justkui midagi polekski muutunud," kirjutas Soorm meediale saadetud avalduses.

"Samas väidavad jahimehed, et metssigu küttida pole ning tegelevad nende lisasöötmise ja metsas oma "karja" kasvatamisega, tehes seda kolmandate isikute kulul. Metssigade igasugune lisasöötmine tuleb ära keelata," märkis Soorm. "Paradoksaalselt on kuulda, et populatsiooni taastamise nimel rakendatakse jahimeeste seas sanktsioone emiste laskjatele."

"Näeme juba teist aastat järjest, et SAK ei kao kuhugi, ei metsast ega farmist, ning selle peatamine nõuab karme otsuseid," lisas Soorm.

"Tekib küsimus, et miks selles olukorras ei tee maaeluministeerium ning veterinaar- ja toiduamet ettepanekut metssea nimetamist jahiseaduses väikeulukiks, võttes sellega jahimeestelt monopoolse õiguse metssea populatsiooni üle," kirjutas Soorm. "Lisaks tuleb rõhutada, et praegu puudub metssea populatsiooni poputamisel igasugune mõistlik põhjus. Seakatkuga efektiivseks võitlemiseks on äärmiselt tähtis, et kõik sektorid teeksid omalt poolt nendest oleneva."