Aprillis katkestati põhiliselt mandri ja saarte vaheliste lennuliinidega opereerinud AS-i Avies tegevus ettevõtte lennusertifikaadi ja lennutegevusloa peatamise tõttu. 3. augustil väljastas lennuamet Aviesile uuesti lennuettevõtja sertifikaadi, mis tähendab, et firma võib üsna pea jälle sõitjateveoga tegelda.

Ehkki ettevõtte juhtkond on meedia vahendusel avaldanud soovi alustada tööd uuesti puhtalt lehelt, ei ole AS Avies suutnud klaarida arveid klientidega, kes pole seni tagasi saanud aprillis tühistatud lendude eest makstud piletiraha.