Augusti lõpul läks valitsusele kooskõlastamiseks eelnõu, mis annaks riigile voli võtta vajalikuks hinnatud maa üle vahetult pärast sundvõõrandamise otsuse tegemist. Kui seni kehtiva seaduse järgi saab kinnistu üle võtta vaid pärast sundvõõrandamise tasu väljamaksmist ja võimalike kohtuvaidluste lõppemist, siis värske eelnõu järgi pole seda enam vaja.

MKM põhjendabki muudatust sellega, et aastatepikkuseks venivad kohtuvaidlused võivad takistada riiklikult oluliste projektide nagu Rail Baltic rajamist ja selle tarvis õigel ajal Euroopa Liidust raha taotlemist.

Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium tahab motiveerida tõrksaid maaomanike varast loobuma, lubades maksta võõrandatava maa hinnatud väärtusest suuremat tasu neile kinnistuomanikele, kes on nõus oma maa riigile müüma vabatahtlikult.

Loe refereeritud artiklit Õhtulehest.