Nii on näiteks Eesti Maaülikooli kõige kallimaks õppekavaks inglisekeelses õppes veterinaarmeditsiin, mille ainepunkt maksab 130 eurot. Tegemist on integreeritud õppe õppekavaga, mille nominaalkestus on 6 aastat ehk 360 EAP. Eesti õppekeelega õppekavade hulgas on kõige kallim veterinaarmeditsiini ainepunkti hind 114 eurot. Võrreldes kõigil ülejäänute õppekavadega on eelnevad hinnad tõepoolest kõrged, kuna EMÜ tavapäraselt on eesti keeles õpetatavatel õppekavadel üks ainepunktihind ehk 35 eurot.

Tartu ülikooli õppekorralduse peaspetsialisti Ülle Hendriksoni sõnul on TÜ-s kõige kulukam aine õigusteadus (bakalaureuseastmes), kus ainepunkt maksab 50 eurot. "Ingliskeelsetest bakalaureuse õppekavadest on kalleim loodusteaduste ja tehnoloogia õppekava (Science and Technology) ainepunkti hind, 65 eurot. Üle kõigi õppeastmete on aga kalleim ainepunkti hind hoopis arstiteaduses, 100 eurot. Arstiteadus on aga ülikooli mõistes integreeritud õppekava ehk nominaalne õppeaeg on 6 aastat." Aga tuleb silmas pidada, et arstiteaduses on kursusepõhine õpe. "St et osakoormusega, mille puhul õppemaks üldse realiseeruks, ei olegi siin võimalik õppida, tudeng peab läbima programmi igal aastal täismahus, vastasel korral ta eksmatrikuleeritakse. Ehk praktikas on väga erandlik juhtum, kus keegi arstiõppe eest maksma peaks," lisas Hendrikson.

Tallinna Tehnikaülikooli kõige kallim EAP bakalaureuseõppes on majandusteaduskonna ingliskeelsetel õppekavadel - 55 eurot. Eestikeelsetel õppekavadel on see majandusteaduskonnas 45 eurot.

Tallinna Ülikoolis on kõige kallimad ained 100 eurot ainepunkt ja need on muusika individuaaltunnid. Kõige sagedasem hind TLÜ-s ühe ainepunkti kohta on aga 35 eurot.