LHV teeb passiivselt juhitud pensionifondid sel põhjusel, et selle toote järele on nõudlus, mitte sellepärast, et meie aktiivselt juhitud fondid on tootlusega alla jäänud.

Aktiivne juhtimine tähendab seda, et on võimalik investeerida Eestisse, kinnisvarasse, börsil noteerimata väärtpaberitesse. Samuti vähendada oluliselt riskitaset, kui fondijuhi hinnangul pole riski ja tulu suhe turgudel sobilik.

Pensionifondide tasud muutuvad süsteemi kasvades kindlasti madalamaks. Mõned aastad tagasi kadusid pensionifondide sisenemistasud ning haldustasud hakkasid kiirema tempoga langema (lähenevad 0,5 protsendile). Nüüd kaovad sisuliselt väljumistasud. LHV uus passiivne fond tulebki 0% väljumistasuga. Loodame, et see muudatus teeb klientide jaoks lihtsamaks endale parema pensionifondi valimise.

LHV pensionifondid on Baltikumi investeerinud ligikaudu poole varast (väärtpaberid + juba kinnitatud investeerimisotsused). Oleme seda teinud investeeringute atraktiivsusest lähtudes. Regulatsiooniga ei peaks kindlasti sundima pensionifonde kuhugi investeerima – pigem selles osas muutuvad reeglid ajaga veelgi vabamaks. Ilmselt viide odavale rahale tähendab seda, et tegu on pikaks perioodiks investeeritava rahaga.