Samuti analüüstakse üheskoos võimalikke sisekliima puudujääkide põhjuseid ja tagajärgi.

Programmi raames soovitakse kaardistada õpikeskkonna tingimused reaalses olukorras ning samal ajal tõsta õpilaste ja õpetajate teadlikust sisekliimast ning anda õpilastele võimalus koolis õpetatavate loodusteaduste seostamisest praktilise eluga ja insenerteadustega.

Erinevad uuringud toovad selgelt välja seosed ruumide sisekliima ja seal viibivate inimeste tervisliku seisundi ning sooritusvõime vahel.

RKASi toetusel Tallinna Tehnikaülikoolis läbiviidud uuringu kohaselt vajab sisekliima küsimus laiapõhjalist teadvustamist vältimaks näiteks olukordi, kus renoveeritud koolimajade õhutihedates klassiruumides energiasäästu eesmärgil ventilatsiooni välja lülitamisega seatakse ohtu laste tervis ja õppeedukus.

Uuringud näitavad, et ebasobivast temperatuurist ja süsihappegaasi kontsentratsioonist ehk ebapiisavast õhustusest tulenev ebasobiv sisekliima võib vähendada õpilaste õppeedukust selliselt, et 12 aastasest stuudiumist jääb omandamata teadmisi rohkem kui ühe aasta jagu.

Uuringute läbiviijaks on sihtasutus Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, kuhu on koondunud valdkonna juhtivad spetsialistid eesotsas Kalle Pilti ja Tõnu Jõesaarega.

Igas seireprogrammiga liitunud koolis plaanitakse kuni kümnes õppeklassis mõõta pikema perioodi jooksul süsihappegaasi hulka, õhutemperatuuri ja suhtelist õhuniiskust aga ka hallitusseente osakeste hulka õhus. Mõõtmisega koos tehakse koolides teavitustööd ja peetakse vastavasisulisi harivaid loenguid nii õpilastele kui õpetajatele.

Uuringud viiakse koolides läbi 2016/2017. õppeaastal. Mõõtetulemusi esitletakse kooliperele ning vajadusel pakutakse välja parendusettepanekuid siseklimaatilise seisukorra parandamiseks.

Sisekliima seireprogrammis osaleb kokku 19 RKASi omanduses või halduses olevatelt koolihoonet üle Eesti, kes avaldasid selleks soovi. Programmiga liitunud õppeasutused on järgmised:

1. Tartu Emajõe Kool

2. Avinurme Keskkool

3. Kiigemetsa Kool

4. Noarootsi Gümnaasium

5. Narva Vanalinna Riigikool

6. Kallemäe Kool

7. Kammeri Kool

8. Viljandi Gümnaasium

9. Jõgevamaa Gümnaasium

10. Läänemaa Ühisgümnaasium

11. Tartu Jaan Poska Gümnaasium

12. Mustamäe Humanitaargümnaasium

13. Linnamäe Vene Lütseum

14. Tallinna Muusikakeskkool

15. Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

16. Viljandi Jakobsoni Kool

17. Valga Jaanikese kool

18. Jõhvi Gümnaasium

19. Nõo Reaalgümnaasium

Tallinna Tehnikaülikooli uuringuga saab tutvuda siin.