TMK fookuses on 3 võtmevaldkonda: töötajate liigne maksustamine, tööjõu vähesus ja spetsialistide krooniline nappus ning riigikapitalismi vohamine.

“Eesti ettevõtluskeskkond vajab uuendamist,” ütles Teenusmajanduse Koja juhatuse uus esimees. “Teenusmajanduse Koda on aastaid seisnud tarkadel teenustel põhineva kaasaegse majandusmudeli arengu eest. Oleme hoidnud fookuses ühiskonna jaoks kõige olulisemaid küsimusi, nagu töötajate liigne maksukoormus ja sellest tulenev tööealiste inimeste lahkumine Eestist ja nende krooniline puudus riigis. Samuti on meile oluline riigikapitalismi lõpetamine ning riigiteenuste mõistlik ümberkujundamine nii, et riik pakuks ise ainult hädavajalikke teenuseid,” ütles Pillesaar. “Sellised põhimõtted on olnud inimeste kõrge heaolu aluseks maailma kõige edukamates riikides ning on mõistlikud rakendada ka Eestis”.

“Kutsume oma ridadesse kõiki missioonitundega ettevõtjaid, kes soovivad oma võimaluste ja oskusteabega aidata kaasa Eesti viimiseks kõrge heaoluga riikide hulka maailmas, jättes selle panuse andmises kõrvale oma isiklikud ärihuvid”, lisas Pillesaar.

Teenusmajanduse Koda ühendab Eesti ettevõtjaid, kes seisavad kõrget lisandväärtust loovate majandusvaldkondade eesotsas, on orienteeritud ekspordile ja innovatsioonile ning väärtustavad inimeste individuaalseid oskusi ja loovust.

Teenusmajanduse Koja juhatuse esimees valitakse juhatuse liikmete hulgast. Juhatusse kuulub täna 15 ettevõtjat:

Ranno Tingas (E&Y Baltic partner), Inga Raukas (Allianss Arhitektid partner), Ander Ojandu (Civitta Eesti partner), Maire Milder (Baltika Group, brändi- ja jaemüügi juht) Ants Lusti (Creative Union juhataja), Merlin Salvik (Hedman Partners partner), Märt Haamer (Overall Eesti,juhatuse liige), Riin Ehin (Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse juht, Bravo Healtcare tegevjuht) Sven Papp (Raidla Ellex partner), Ivar Veskioja (1Office Group, partner), Hede Kerstin Luik (Smartmark, partner), Toomas Danneberg (EBS, rahvusvahelise koostöö prorektor), Kaido Kaljulaid (FinanceEstonia juhatuse liige), Jaanus Mägi (Magnusson Law, tegevpartner) ja Jaan Pillesaar (Helmes, asutaja ja tegevjuht).

Teenusmajanduse Koja tegevjuht on Evelyn Sepp.