EAS-i tulemusauditi andmeil on Rakvere Targa Maja kompetentsikeskus (TMKK) aastatel 2010–2015 toime pannud soodustuskelmuse ja riigihangete seaduse rikkumise ning saanud EAS-ilt 297 500 eurot abikõlbmatut tulu. Asjaosalised ise EAS-i tehtud auditi tulemustega ei nõustu.

Auditi andmeil sai suurima noosi ehk 46 494 eurot abikõlbmatust tulust Jüri Reitsakase firma AS Võrguvara. Auditis on kirjas, et kompetentsikeskus ei järginud Võrguvaralt teenuseid tellides ja seadmeid ostes riigihangete seaduse nõudeid ning Võrguvara ei teinud töid täies ulatuses.