Karm tõde on see, et ükski kaheksast Müüri valitud ettevõttest ei ole suutnud ligilähedaseltki oma eesmärki täita või pole nad kuigi varmad tulemusi avaldama.

„Lähiajal ma sellesse valdkonda ei panegi raha,“ võttis Müür kokku aasta tagasi saadud õppetunni, mille lühike riskikapitalisti karjäär talle andis.

Ühel juhul investeeris Müür tuttava idufirmasse, ülejäänud seitse ettevõtet kaasasid raha avalikult Fundwise'i platvormi kaudu, mis pakub võimalust investeerida ühisrahastuse kaudu ettevõtete osakapitali.

Pettunud investor möönab, et kaheksa ettevõtet on statistiliselt liiga väike arv, et põhjapanevat järeldust teha, kuid toonitab siiski, et ükski temalt investeeringu saanud ettevõte ei ole isegi 50% ulatuses oma käibe eesmärki täitnud.