Takis sai eile ootamatult teada, et on EASi koostatud Rakvere Targa Maja kompetentsikeskuse (TMKK) tulemusauditis, mis ütles, et kompetentsikeskus on tegelenud fiktiivsete arvete esitamise ja kelmusega. Saades nii ligi 300 00 eurot hõlptulu.

Auditi andmeil on pika äriajalooga Takise firmad saanud TMKK-lt 29 900 eurot tulu, mille EAS on hinnanud abikõlbmatuks. Audiitorite hinnangul on oht, et Takise firmade tehtud tööd ei vasta turutingimustele või on jäänud hoopis tegemata.

Tõendusmaterjali ja dokumentatsiooni teenuse pakkumise kohta küsis EAS Rakvere Targa Maja kompetentsikeskuselt ja sai vastuseks, et teenuse osutamise kokkulepe sõlmiti juhatuse liikme Kalle Karroni ja Neeme Takise vahel. Takise sõnul pole aga EAS tema osutatud teenuste kohta ühtegi dokumenti küsinud.

„Ma olen Dracula lossis, Transilvaanias, ma pole seda auditit näinud. Palun saatke see mulle, ma vaatan selle üle,“ oli Takise esimene reaktsioon.

Lisaks teostamata töödele kahtlustab EAS ka fiktiivsete arvete esitamist. Nimelt TMKK on omakorda ITvillale esitanud arved, mille suurus on 30% tellitud tööde arvete mahust.

„EAS ei ole nende väidete kohta minult selgitusi küsinud, ega mulle mingit kahtlustust esitatud. Mul on kõikide teostatud objektide ja paigaldatud seadmete kohta olemas nii dokumentatsioon kui ajamärgitud monitooringuandmed. Puudu võib olla vaid mingeid üleandmise - vastuvõtu akte, kuid need ei ole mind kunagi huvitanud ja antud juhul pole mul ka kohustust neid koguda,“ rääkis Takis.

EASi tööd Takis kritiseerida ei soovinud, tema hinnangul teeb EAS oma tööd hästi. Küll aga kinnitas Takis, et esitatud arved TMKK-le on ainult reaalsete ja tegelikult osutatud teenuste ja müüdud seadmete eest.

EASi pressiesindaja Priit Pruul selgitas, et kuludokumendid peavad olemas olema toetuse saajal TMKK-l. Audiitorid ei pea samu dokumente küsima kolmandatelt osapooltelt, kuid vajadusel seda tehakse. Pruul kinnitas, et audiitorid Neeme Takiselt dokumente ei küsinud, kuna selleks puudus vajadus. Küll aga küsiti Takiselt tagasisidet Targa Maja tegevustele ning tema koostööle nendega. Pruul viitas, et Takis oli auditi läbiviimisest teadlik.

Eile avaldas EAS tulemusauditi, mille andmeil on TMKK aastatel 2010- 2015 toimepannud soodustuskelmuse ja riigihangete seaduse rikkumise ning saanud EAS-ilt 297 500 eurot abikõlbmatut tulu. Lisaks Takisele ei nõustu EASi auditi tulemustega ka TMKK nõukogu liige ja teenusepakkuja AS Võrguvara omanik Jüri Reitsakas.