Harju maakohus kuulutas maksu- ja tolliameti taotlusel välja riigile üle 35 000 euro võlgu oleva moekunstniku Ülle Pohjanheimo ja tema abikaasa pankroti, teatas ERR.

Avalduse Pohjanheimode pankroti väljakuulutamiseks tegi kohtule maksuhaldur, kelle nõue on 35 684,54 eurot. Tegemist on kahjunõudega, mille kohus mõistis Pohjanheimodelt välja 2005. aasta kevadel, kui moekunstnik ja tema abikaasa mõisteti maksukuriteos süüdi.

Mõlemad tunnistasid ennast ligi kolme miljoni krooni suuruse maksukelmuse toimepanemises süüdi ja lubasid hüvitada neilt välja mõistetud 805 856 krooni ehk 51 503,59 eurot. Karistuseks mõisteti 900 tundi üldkasulikku tööd. Tänavu mai seisuga oli Pohjanheimodel ikka veel tasumata 35 684,54 eurot

Maksukohustuslaste registri kohaselt töötab võlgnik OÜ-s Amerone, kus tema töötasu jääb valitsuse kehtestatud alammäära ehk 430 euro ulatusse. Seitsme aasta jooksul on kahjunõude katteks laekunud kokku 5458,14 eurot, ehk keskmisel 97 eurot kuus. Kuid ka seda mitte iga kuu.

Kohus märkis, et võlgnik oli kohtutäituriga sõlminud kahjunõude täitmiseks maksegraafiku, kuid see on tühine, kuna võlgnik seda ei täitnud.

Toonase maksupettuste uurimise keskuse (MUK) süüdistuse järgi esitas Ülle Suurhans-Pohjanheimo OÜ Eespert juhatuse liikmena 1997. aasta jaanuarist 1998. aasta septembrini valeandmeid sisaldavaid käibedeklaratsioone, mille tagajärjel peteti maksuametilt välja 782 815 krooni.

Moekunstniku abikaasa Hannu Tapani Pohjanheimo võltsis MUK-i süüdistuse järgi OÜ Eespert juhatuse liikmena 1997. aasta oktoobrist 1998. aasta septembrini dokumente ja koostas valeandmeid sisaldavaid käibedeklaratsioone, millega peteti maksuametilt välja 58 863 krooni.

Ülle Suurhans-Pohjanheimo on kujundanud rõivaid paljudele Eesti avaliku elu tegelastele ning tema disainrõivaid on kantud Eesti iseseisvuspäeval presidendi vastuvõtul.