Lietuvos Geležinkeliai ehk Läti riiklik raudteefirma allkirjastas kokkuleppe ning nüüd on kõik 9 poolt oma nõusoleku andnud. Nendeks on teiste seas RB Rail AS, Eesti poolt majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Läti transpordiministeerium, Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium, Rail Baltic Estonia OÜ, Eesti Tehnilise Järelevalve Amet ja teised. Dokument tähendab, et formaalne protsess on nüüd lõpule viidud.

Ühtlasi hakkab RB Raili juhtkond tegema tööd selle nimel, et kogu edasine projekt ja protsess saaks kaardistatud, et sellele omakorda kõigi nõusolek saada. Kõik see on oluline, et pidada kinni projekti ajagraafikust.

Euroopast on varem kostnud hääli, et Rail Baltic võib rahast ilma jääda, kuna selle loomises ei suudeta kokku leppida.

Balti riigid peaksid aastani 2020 saama Euroopa Liidult Rail Balticu projektile 442,2 miljonit eurot.