Kes isikuliselt otsustasid, et Toomas Hendrik Ilves peab tagasi maksma vaid 10 protsenti toetusest ehk 190 000 eurost 20 000?

See tagasinõude määr määrati kindlaks juba 2012. aasta alguses ja see rakendus just nüüd, sest see oli Ilvese presidendiks oleku ajaks peatatud. Esmaspäeval teatas Ilves, et maksab määratud summa tagasi. EAS ei rääkinud sellest otsusest varem, sest meil puudus kindlus, kas president jätkab pärast ametiaja lõppu Ärma talu ja Ermamaale antud toetusega objekti sihtotstarbelist kasutamist või mitte.

On ju selge, et Ärma talu ei mitte kunagi sihipäraselt kasutatud, seal ei ole mitte kunagi turistid käinud?

Need on teie sõnad. President on võtnud vastu arvukalt väliskülalisi, kelle arv küündib sadadesse. Lisaks on mitteametlikke külalisi. Toetuse saamise hetkest kasutati seda sihipäraselt ikkagi 17 kuud kuni 2007. aastani, mil president selle sihtotstarbelise kasutamise edasilükkamist palus turvakaalutlustel

17 kuud läks renoveerimise jms alla?

Ermamaa ei ole ju ainult talu, vaid ka park seal juures.

Kas teie hinnangul on õige, et Euroopa ja Eesti maksumaksja rahast makstakse tagasi vaid 10% ja Ilves sai reaalselt 170 000 euro suuruse toetusega endale talu ehitada? Kas see näib õige?

Küsimus on õiguspärases ootuses. Kui 2012.a presidenti teavitati tagasimaksest, siis me pidime lähtuma tol ajal tehtud 10% otsusest. Täna me teame, et sellistel puhkudel, kui perioodi vahendeid ei õnnestunud kasutada sihipäraselt, on tagasinõutavad summad jäänud 5-25 protsendi vahele. Sellest lähtus ka toonane juhatus.

Siiski me kuuleme pidevalt kuidas EAS nõuab päris ettevõtjatelt tagasi poolt summat, kolmveerandit või 100 protsenti.

Antud juhul tuleb vaadata, kas raha on kasutatud sihipäraselt, kas on rikutud riigiabi reegleid, kas on tegemist võimaliku pettusjuhtumiga? Ühtegi neist tingimustest president rikkunud ei ole. Selle otsuse ümbervaatamiseks ei olnud meil samuti ühtegi põhjendust, sest presidendi ametiaeg jätkus, asjaolud muutunud ei olnud ning täiendavaid tingimusi juurde tulnud ei olnud.

Juriidiliselt on kõik korrektne, jah. Pigem kuidas saab EAS vaadata sirge seljaga tulevikus ettevõtjate poole pärast selliseid otsuseid?

Iga otsus on ainulaadne ja me ei saa seda millegi muuga võrrelda. Tegemist oli turismitootega, mõeldud külalistemaja väljaehitamiseks ja tänasel perioodil EASil selliseid toetusi polegi.

Aga Ärma talu ei ole kunagi olnud turismimaja, seda ei ole selleks planeeritud ja ta ei saa ka kunagi selleks.

Need on teie väited. Me avalikustame täna ka tollase otsuse ja sealt tulevad kõik need argumendid välja.

Ühesõnaga loll on see, kes ei oska toetusi endale välja rääkida…

(vaikib) Me oleme toiminud täpselt selle otsuse järgi, mis tol ajal juhatus tegi.