Mölderi kinnitusel on Ärma talu toetuse tagasinõudmine olnud nõukogu jaoks uus teema, sest viimane nõukogu koosolek oli 2-3 nädalat tagasi. "Tol hetkel ei olnud see kindlasti ei päevakorral ega kuluaarides. Tegelikult on see hästi värske lugu," kinnitas Mölder.

Palvele anda hinnang, kas Ärma talu toetuse tagasinõude protsent oli Mölderi arvates õiglane, arvestades EAS-i tavalist praktikat, kinnitas ta, et EAS-ile on oluline toetuse saajatesse võrdselt suhtuda.

"Teine printsiip on see, et kui on tegemist selgepiirilise pettuse või väga olulise pettuse kahtlusega või reeglite rikkumisega, siis me peame olema hästi konkreetsed ja küsima suurema osa tagasi," märkis Mölder.

EAS-i nõukogu esimehe sõnul ulatub toetuse andmise otsus OÜ-le Ermamaa kümne aasta taha, kui kehtisid teised määrused ja reeglid, kuidas taotluse sobivust või mittesobivust hinnati. "Olid ka teised tingimused või nõuded, kui palju üldse võib tagasi küsida. Ma olen üsna kindel, et 2012. aastal, kui EAS-i tolleaegne juhatus selle otsuse vastu võttis, eelnes sellele korralik analüüs ja see protsent on põhjendatud," leidis Mölder.

Toomas Hendrik Ilves esitas kirjaliku soovi mitte kasutada toetusega rajatud talu alates 1. jaanuarist 2017 sihtotstarbeliselt, mistõttu EAS esitas OÜ-le Ermamaa tagasinõude lähtuvalt EASi juhatuse 30. märtsi 2012 otsusest, mille kohaselt küsib EAS toetuse osaliselt tagasi. Nimetatud otsuses arvestati ka asjaoluga, et OÜ-le Ermamaa kuuluv Ärma talu on võõrustanud presidendi ametisoleku aja jooksul arvukalt väliskülalisi ja mitteametlikke külalisi.

EAS esitas OÜ-le Ermamaa tagasinõude summas 19 039 eurot, mis on 10% summast, mille ta kunagi toetuseks sai.