"Nii nagu toetuse saaja, peab ka selle andja arvestama toetuse taotluses antud lubaduste ja EASi tehtud otsustega. Antud juhtumi tagasinõude täpne määr määrati juba 2012. aasta EASi juhatuse otsusega. Tänaseks pole ilmnenud asjaolusid, mis tingiksid otsuse muutmist," rääkis Oviir Ärilehele.

Ministri sõnul sõltub tagasinõude määr sellest, kui suures ulatuses on toetust sihtotstarbeliselt kasutatud ning kuivõrd on projekti eesmärgid saavutatud. "Iga üksikut projekti analüüsitakse eraldi, sest projektid on väga erineva sisu, tingimuste ja eesmärkidega," lisas Oviir.

Minister lisas, et EAS peab toetuste eraldamisel ja projektide tulemuste hindamisel lähtuma samadest põhimõtetest kõikide toetusesaajate puhul. Selles mõttes pole vahet, kas tegemist on avaliku elu tegelasega või mingi muu ettevõtjaga.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) esitas OÜ-le Ermamaa tagasinõude summas 19 039 eurot, pärast Ermamaa osaniku Toomas Hendrik Ilvese kirjalikku avaldust mitte jätkata toetuse eest rajatud Ärma talu sihipärast kasutamist. Ilves on tagasinõude riigile tasunud. See on 10% summast, mille ta kunagi toetuseks sai.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid