Grete Elmil õnnestub 19. oktoobril varjutada maailma ühe suurima panga HSCB Belgia allüksuse tegevdirektorit Jeremy Blissi ning Kristjan Erik Liivel Ameerika Kaubanduskoja Euroopa Liidu üksuse juhti Susan Dangerit. Valituks osutumiseks tuli noortel enda kohta ette valmistada motivatsioonivideo ning sooritada heale tulemusele ESP Euroopa ettevõtluseksam.

„Need kaks noort on ääretult laia silmaringiga ja keskenduvad aktiivselt kooliväliste teadmiste omandamisele. Tänaseks on neil välja kujunenud selge maailmavaade, mis pole selles vanuste noorte puhul just tavapärane. Ja loomulikult sooritasid nad ESP Euroopa ettevõtluseksami briljantsele tulemusele. Nad väärivad seda tunnustust," sõnas JA Eesti direktor Epp Vodja.