EASi kommunikatsioonijuht Kadri Kütt kinnitas, et kahest turismimeetmest- turismiobjektide rajamine ja turismitoodete turunduse toetamine – tehti aastatel 2004 kuni 2006 rahuldamisotsuseid kokku 48. Neist tagasinõudeid esitati 4 projektile, millest vaid Ermamaa oli turismitalu arendamise projekt. See tähendab, et Ärma talu projekt oli ainus, millelt küsiti toetust tagasi osaliselt, teiste projektide puhul maksti toetused tagasi täies ulatuses.

„Osalise tagasinõude määr rakendati vaid OÜ Ermamaa puhul,“ kinnitas Kütt. Teiste tagasinõuete puhul oli tema sõnul tegemist rikkumisega - kahe puhul olid kuludokumendid nõuetele mittevastavad ja ühe puhul jäid osad tegevused ellu viimata. Kõik nimetatud projektid on tema sõnul avaldatud ka EASi koduleheküljel, kuid EAS ei too välja, millised ettevõtted nimeliselt rikkumistega vahele jäid.

EAS põhjendas seda asjaoluga, et toetused on tänaseks tagasi makstud ja nende esile toomine asetaks nad põhjendamatult taaskord nö halba valgusesse.