Ka Ärileht küsis septembris, mis seisus on toetuse tagasimaksmine. Soovisime EAS-ilt selle juhtumi kohta infot, mis selleks hetkeks teada oli.

Toona vastas EAS-i kommunikatsioonijuht Priit Pruul järgnevalt:

„Ega seal hetkel veel mingit muudatust meie varasemate seisukohtadega pole. Hetkeseisuga kehtib kokkulepe, mille järgi peab Ermamaa 2017. aastast jätkama äriplaani elluviimist ja toetuse eest soetatud vara sihtotstarbelist kasutamist kuni 2020. aasta 31. juulini. Kui seda ei tehta, võib EAS osa toetusest tagasi nõuda."

EAS-i juht Hanno Tomberg andis sel nädalal teada, et tagasinõude summa määrati kindlaks juba 2012. aasta algul. Seda ei ole EAS varem välja öelnud. Ei Ärilehele ega teistele väljaannetele.

EASi juhatuse 2012. aasta otsust saab vaadata siit.