Nimelt kommenteeris ametist lahkunud president Toomas Hendrik Ilves täna lõpuks EASi otsust nõuda temalt Ärma talule antud toetusest tagasi vaid 10 protsenti.

Oma kommentaaris ütles Ilves muuhulgas järgmist: "Nagu ma alles sel nädalal teada sain, otsustas EAS juba 2012. aastal, et kui Ärma külalistemajana tegutsemist ei jätka, siis tuleb Ermamaal tagasi maksta summa, mis nüüd teada".

Kui kolmapäeval aga EASi otsus avalikuks tuli, tegi Ärileht koheselt intervjuu asutuse juhi Hanno Tombergiga, kes ütles järgmist: "Kui 2012.a presidenti teavitati tagasimaksest, siis me pidime lähtuma tol ajal tehtud 10% otsusest. Täna me teame, et sellistel puhkudel, kui perioodi vahendeid ei õnnestunud kasutada sihipäraselt, on tagasinõutavad summad jäänud 5-25 protsendi vahele. Sellest lähtus ka toonane juhatus."

Tasub veel mainimist, et 2012. aastal oli OÜ Ermamaa omanik Evelin Ilves, kuid tundub uskumatu, et kui EAS teavitas toona näiteks vaid Evelini oma otsusest, ei öelnud viimane selle kohta midagi oma abikaasale. Eriti, kuna firma läks peale lahutust Toomase nimele ning kõik sellega seotud suuremad toetused ja nende tingimused oleks pidanud talle samuti üleandmisel teada olema. Tegemist on ikkagi president Ilvese koduga.

Seega tundub vägisi, et üks pooltest on oma sellekohase väitega avalikkust eksitanud.