"Käibemaksu osas kehtib 10-aastane korrigeerimisperiood, st kui OÜ on 10 aastat esitanud käibemaksuga arveid - ilmselt esitaski presidendi kantseleile - siis pole ka alust maksuametil käibemaksu tagasi nõuda. Mingis väikeses osas ehk saab, kui on tehtud olulisi parendusi ka hiljem kui 2005.

Riik on oma maksud (maksumaksja rahast) kätte saanud. Võimalik on ju ka, et riik katab ka endise presidendi kulusid ja käibemaksuga arveid esitatakse edasi.

Mis puudutab OÜ kaudu eluruumide majandamist üldiselt, siis seda on praktiseeritud ja selle kohta on olemas ka kohtulahendeid. Üldine põhimõte on lihtne - kui tehinguid tehakse turuhinnas, ei ole vahet, kas kinnisvara kasutab "oma" või "võõras". Kui inimene maksab oma ametlikust palgast oma OÜ-le ausalt üüri, siis saab riik oma maksud kätte ja mõnikord isegi rohkem kui muidu. Sest kui ma maksan oma osaühingule üüri, pean ma lõpuks kinnisvara turuhinnaga välja ostma või kui OÜ müüb kinnisvara maha, jääb kasum OÜ-sse ja selle kättesaamiseks tuleb tulumaksu maksta.

Seega kuigi OÜ kaudu majandamine võib alguses tunduda ahvatlev, siis kokkuvõttes võib skeem kallimaks minna kui kohe isikliku varana ostmine. OÜ kaudu askeldamisel on mõtet siis, kui ei ole päris kindel, mida ma tahan kinnisvaraga teha (st elan küll ise sees, aga soodsa võimaluse tekkimisel hakkan võõrastele üürima). Sel juhul oleks lausa hädavajalik OÜ kaudu tegutseda, sest kui ma "poole pealt" hakkan oma kinnisvara ettevõtluses kasutama, on näiteks käibemaksu tagantjärgi mahaarvamine üsna raske ja tihti lausa võimatu. Kui asju aetakse ausalt muidugi.

Ma ei pea praegu silmas neid olukordi, kus kinnisvara justkui kasutatakse firma kontorina või majutamiseks, aga tegelikult elab OÜ juht seal ise sees ja üüri ei maksa.

Selliseid skeeme soodustavad meie maksuseadused, sest see variant, kuidas algselt ettevõtluses kasutatud vara isiklikku kasutusse võtmisel makse juurde maksta, on seaduses üsna hästi paika pandud, aga vastupidine juhtum (kuidas makse tagasi saada, kui isiklikku vara hakatakse hiljem ettevõtluses kasutama) ei ole sugugi nii hästi reguleeritud."