Ajaleht kirjutas, et Soomes on küll oldud mures rahvastiku vananemise ja sellega kaasneva tööjõunappuse pärast, kuid probleemi lahendamiseks pole eriti palju tehtud.

Varem arvati, et EL-i laienemine ja tööjõu vaba liikumine leevendab Soome probleemi, kuid nüüd on tööjõu uusliikmeist EL-i praegustesse riikidesse liikumisele kehtestatavad piirangud saamas piduriks vajaliku välismaise tööjõu hankimisel, lisas leht.

Juhtkiri nentis, et Soome tööturu osapooled leppisid kokku kahe aasta pikkuse üleminekuaja kehtestamises tööjõu vabale liikumisele, sest kartsid odava tööjõu voolamist riiki.

Uuemate andmete kohaselt ei ole midagi sellist oodata ning kuigi Eestis tuntakse huvi Soomes töötamise vastu, püritakse sealtki meelsamini Kesk-Euroopasse, jätkas ajaleht. Ka Soome tööandjad eelistavad värske uuringu kohaselt pakkuda tööd kodurahvale.

Turun Sanomat meenutas, et eestlased ja teisedki soovijad pääsevad niikuinii Soome tänu võimalusele tööjõudu rentida.

Neis oludes on peaminister Matti Vanhaneni arvamus, et Soome peaks üleminekuaega lühendama, ajalehe hinnangul õigustatud ja kaugelevaatav, ametiühingute keskorganisatsiooni SAK vastuseis aga liialdatud.

Juhtkiri lõpetas tõdemusega, et säilitamaks arengut vajabki Soome heade oskustega tööjõudu, mida riigis endas napib.