Eesti riigikontrolöri Alar Karise, Läti riigikontrolöri Elita Krumina ja Leedu riigikontrolöri Arunas Dulkyse allkirjastatud memorandum määrab kindlaks peamised põhimõtted, millest Balti riikide kõrgeimad auditiasutused lähtuvad näiteks info vahetamisel; auditistandardid, millest lähtuda koostöö- või paralleelauditite tegemisel ning ühise töörühma lähiaja tegevuskava.

Euroopa Liidu kõrgeimate audiasutuste iga-aastase kohtumise raames sõlmitud memorandum on jätkuks riigikontrolör Alar Karise üleskutsele, mille ta saatis 2014. aastal oma Läti ning Leedu kolleegile, rõhutades, et Rail Balticu projekti välise auditeerimise koordineerimine tuleks kindlustada kohe projekti algusest peale.

Riigikontrolör Alar Karise sõnul on Rail Baltic igas riigis omal moel kirgi küttev teema, mille tasakaalukas käsitlemine on kõigi Balti riikide maksumaksjate huvides. „Riigikontrollid saavad omalt poolt aidata kaasa sellega, et projekti ettevalmistus oleks tehtud läbimõeldult ning olulisi riske arvestades. Ja mis veel olulisem - neid riske parimal viisil maandades. Riigikontrollide koostöö esmane eesmärk on sõltumatu kõrvalpilguga seirata projekti kulgu, koondada projektist terviklik info ning tuua esile riskid, selleks et aidata parandada Rail Balticu projektiga seotud otsuste kvaliteeti nii Tallinnas, Riias kui ka Vilniuses," lisas Karis.

Memorandumi allkirjastamisele järgnes ka riigikontrolöride Rail Balticu teemaline nõupidamine, kus külalistena osalesid ka Soome ning Poola riigikontrolör, kes avaldasid soovi olla Rail Balticu auditeerimise protsessis kaasatud.