„Eelkõige on vaja harida tarbijat ning suurim probleem ei ole mitte n-ö lõhki laenamine vaid see, et väikeste summade pealt makstakse liigset tasu,“ lausus ta. „Põetakse raskekujulist finantslaiskust – laenamise puhul ei arvutata selle tegelikku maksumust ehk kogukulu ning ei võeta konkureerivaid pakkumisi. Üldjuhul lepitakse kodupanga pakkumisega, kuid ka see trend muutub koos turu kasvuga.“

„Head meelt teeb see, et turuosalised on tarbija kaitsmise osas ohjasid haaramas, mida ilmestab mõned kuud tagasi loodud positiivne krediidiregister,“ lausus Andrus Kuus. „Vastutustundliku laenamise printsiip hakkab aina paremini toimima, kui selle registriga liitub kriitiline mass turuosalisi – ideaalis näeks loomulikult seal süsteemis kõiki pankasid ja krediidiandjaid.“

Kuusi sõnul on Eesti tarbimislaenude turul võrreldes Euroopa Liidu maade keskmise näitajaga potentsiaali kahekordistuda. Ettevõte andis selle aasta esimese 9 kuuga välja 37% rohkem väikelaene kui eelmise aasta samal perioodil ning näeb jätkuvat tõusu.

„Kõikide laenutoodete müük on teinud sel aastal märkimisväärse positiivse nihke ning me näeme kuni 20% tõusu ka järgmiseks aastaks,“ sõnas ta. „Eesti väikelaenuturg moodustas 2014. aastal 3,04% SKP-st, samas oli Euroopa Liidu maade keskmine näitaja 6,45% – seega on siinse turu mahul potentsiaali vähemalt kaks korda suuremaks kasvada.“

Andrus Kuusi sõnul on turu mahu kasvu puhul võitjateks eelkõige kliendid, sest turu suurenemisel alanevad tänu tihenevale konkurentsile laenutoodete intressid. „Eesti Panga statistika andmetel oli väikelaenude intress selle aasta suvel 4,66 protsendipunkti võrra väiksem kui eelmise aasta samal perioodil. Vahemikus 2014 - 2016 langes keskmine intress üle 12% ning ruumi langeda on veel omajagu. Rootsis, kus turu maht oluliselt suurem, pakuvad tuntud pangad palju paremat väikelaenu intressi kui siin Eestis,“ ütles Andrus Kuus.

„Kõige suurema hüppe tegi meie koduturu portfellis autolaen, mis kasvas 74% võrra,“ märkis Andrus Kuus. „Eelmisel aastal laenuportfelli lisandunud remondilaenu müüsime 2016. aasta esimese kolme kuuga kaks korda rohkem kui 2015. aasta viimase kuue kuuga. Aasta viimaste kuude suhtes oleme samuti positiivselt meelestatud.“