Arvestades, et 80hektariline Ärma talu kuulub osaühingule Ermamaa - see äriühing majandab Ärma talu -, siis peaks presidendi kantselei hakkama doteerima erafirma majandustegevust.

Kuidas see praktikas välja näeb, näitab tulevik. Presidendi ametihüve seaduse järgi peab riik hüvitama Arnold Rüütli või Toomas Hendrik Ilvese kui eraisiku kulutusi, mitte presidendile kuuluva äriühingu kulusid.

Ermamaast sai Ärma talu omanik 2005. aastal. Kui Evelin Ilves asutas 2005. aastal osaühingu Ermamaa, et rajada Ärmale turismitalu, leppis ta abikaasa Toomasega kokku, et osaühing võtab Ärma talu Toomas Hendrik Ilveselt 25 aastaks tasulise hoonestusõiguse lepinguga oma bilanssi. Kui Ärma talu ei oleks Ermamaale kuulunud, ei oleks äriühing EAS-ist sentigi toetust saanud. Ärma talu kuulub siiani äriühingule.

Presidendi ametihüve seaduses seisab, et pärast ametivolituste lõppemist on presidendil, kelle ametivolitused ei ole lõppenud ametist tagasiastumise või süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu, õigus muuhulgas saada oma kasutusse elu-, esindus- ja tööruumid ruumide üüri- ja korrashoiukulude hüvitamisega riigi poolt või saada riigilt hüvitist presidendi elukoha korrashoiuga seotud mõistlike kulude eest;

saada oma käsutusse nõunik ja sekretär, kes on presidendi kantselei teenistujad;

saada ühekordset hüvitist ühe aasta ametipalga ulatuses;

kasutada riigi kulul ametiautot - Ilves sõidab ringi Mercedese mikrobussi ja Arnold Rüütel BMW-ga, ja selle korrashoiu ja kasutamisega seotud teenuseid. Peale selle võib president saada hüvitist lähetuskulude ja muude põhjendatud kulutuste eest.

Pärast ametivolituste lõppemist makstakse presidendile ametipensioni, mille määr on 75 protsenti presidendi ametipalga määrast. Presidendi palk on Eestis ligikaudu 5000 eurot kuus, lisaks 1000 eurot esindustasu.

President Toomas Hendrik Ilves lasi terve kümnendi jooksul presidendi kantseleil, st meil kõigil, kinni maksta oma kodu elektri-, vee-, kütte- ja prügiveo arved. Aga ka valveteenuse, korstnapühkija ja lumelükkamise.
Peale selle võttis presidendi kantselei palgale sulased, et talus oleks kõik tipp-topp. Ka kõik remondi- ja tööriistade arved laekusid kantseleile, mitte talu omanikule. Talu aastaseks ülalpidamiskuluks kujunes 60 000–70 000 eurot.