Eesti taotles toetust mais. Kogu projekti eelarve on 1,7 miljonit eurot, Euroopa Liit annab sellest 60%.

Suurim summa projektis, 0,4 miljonit kulub eesti keele kursustele; 0,3 miljoni eest on plaanis läbi viia tööturukoolitusi.

Projektiga on kavas toetada 800 inimese ümberõpet ja kohanemist tööturul. Kokku koondati kolmest ettevõttest 1550 inimest: Eesti Energiast 532, Viru Keemia Grupist 421 ja Nitroferdist 597.