Ilves ei ole erand. Sarnased otsused on tehtud ka kõikide varem ametist lahkunud presidentide puhul. Vastavad vahendid on ette nähtud presidendi kantselei eelarves.

Ärileht tundis huvi, mida kätkevad endas "mõistlikud kulud" ja kas neil on ka rahaline piirmäär. Selgub, et rahalist piiri "mõistlikel kuludel" ei ole.

"Täpsemat selgitust, mida saab lugeda elukoha korrashoiuga seotud mõistlikeks kuludeks, seadusandja (riigikogu - K.P.) ette näinud ei ole. Pärast presidendi ametivolituste lõppemist on presidendi ametihüvede rakendamisel senise praktika kohaselt elukoha korrashoiuga seotud mõistlikuks kuluks loetud näiteks pargi/aia ja hoone hooldust ja korrashoidu, riiklikke makse, kindlustust ja kommunaalkulusid," selgitab presidendi kantselei avalike suhete juht Piret Pert.

Ka konkreetset rahalist piirmäära ei ole presidentidele ette antud. "Piirmäär sisaldub riigieelarvega eraldatavates vahendites. OÜ Ermamaa (Ärma talu omanik - K.P) ei esita taotlusi kulude hüvitamiseks, seda teeb president Toomas Hendrik Ilves. Kulude hüvitamine toimub tagantjärele ehk siis kõigepealt maksab president Ilves arved ja saadab hiljem need koos maksekorraldustega presidendi kantseleisse hüvitamiseks," kirjeldab Pert viisi, kuidas käib presidentide arvete kinnimaksmine.