Leht autopriser.net pakub auto hindamise teenust. Leht on nii rootsi,- soome,- taani- kui norrakeelne, aga selle haldajaks on Eestis registreeritud firma nimega U. P. S. F. OÜ, mille omanik on Andrei Kolesnikov.

Teenus on tasuline, aga paljud tarbijad ei märka vastavat teadet. Rootsi võimud oletavad, et kui inimene on oma autonumbri lehele kirja pannud, siis saab U. P. S. F. OÜ kohalikust autoregistrist selle abil kätte inimese kontaktandmed ja saadab seejärel koju arve. Ühele naisele saadeti koju 80 euro suurune arve. Pahaseid kliente on Rootsis tuhandeid.

Kui inimesed arveid ära ei maksa, siis võlgasid hakkab sisse nõudma samuti Eestis registreeritud firma Law Office Storm & Mets OÜ. Selle omanik on ühe teise firma kaudu Reimo Mets. Kes ära ei maksa, selle ähvardas Storm & Mets Eestis kohtusse kaevata. Rootsi andmekaitse hinnangul on see lubamatu, sest vastavalt Euroopa Liidu reeglitele tuleb vaidlused lahendada kliendi koduriigis.

Rootsi ajakirjandusega võlgasid sisse nõudnud Mets suhelda ei tahtnud. Kui ta tänaval kinni püüti, väitis ta, et tegemist on ta kaksikvennaga.

Videot pagevast Metsast näeb siit.

Delfile teatas Mets, et ta ei keeldunud rootslastele intervjuu andmisest, vaid soovis kõigest, et see lepitaks kokku.
Paneme omalt poolt aga inimestele südamele, et andmete sisestamisel erinevatesse veebivormidesse tasub alati olla eriti tähelepanelik
Andmekaitse inspektsioon

Ta lisas, et tema firma tegeleb inkasso nõuete sissenõudmistega. "Meie ülesandeks ei ole olla õigusmõistjaks selles, milline on nõuete legaalne alus, sellega tegeleb igas EL liikmesriigis kohus. Inkassoteenuse pakkumisel on paratamatult palju neid isikuid kes ei soovi oma võlgasid tunnistada ja need võlglased jõuavad varem või hiljam reeglina kohtusse, kes ka ütleb kummal poolel on õigus. Saame kinnitada vaid üldiselt et ka Rootsi saadetud nõuete puhul on mitmeid täitmisele pööratud lahendeid juba tehtud," teatas Mets.

Ta lisas, et Law Office Storm & Mets OÜ on registreeritud Eestis ja ka võlgade sissenõudmine käib Eesti kohtutes. Mets leidis, et Rootsi ametkondadel pole voli tema firma tegevust reguleerida, vaid seda saavad teha vaid Eesti andmekaitsjad ja teised Eesti ametkonnad.

Andmekaitseinspektsioon teatas, et selle autohindamise lehega seotud probleemid kuuluvad tarbijakaitse vastutusalasse. "Paneme omalt poolt aga inimestele südamele, et andmete sisestamisel erinevatesse veebivormidesse tasub alati olla eriti tähelepanelik: lugeda põhjalikult tingimusi ning mõelda läbi, millega andmete edastamisel nõustutakse ja millised riskid sellega kaasneda võivad. Oma turvalisuse ja meelerahu nimel saab inimene ise väga palju ära teha, kui võimalikud riskid on läbi kaalutud ning internetis tegutsetakse ettevaatlikkusega," teatas andmekaitseinspektsiooni avalike suhete nõunik Maire Iro.

Eesti tarbijakaitseamet Metsa seisukohaga ei nõustunud. Tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda sõnul on õigus Rootsi ametnikel, kes ütlevad, et neid vaidluseid tuleb lahendada Rootsis, mitte Eestis.

Tarbijakaitseameti kommentaar:

U.P.S.F OÜ on Eestis registreeritud ettevõte, kes on suunanud oma tegevuse teistesse riikidesse. Kui üldjuhul kohaldatakse lepingute sõlmimisel selle riigi õigust, millega leping kõige enam seotud on, siis tarbijalepingute osas tuleneb rahvusvahelisest õigusest selge erand, mille kohaselt peab kaupleja oma tegevuses lähtuma selle riigi tarbijaõigusest, kuhu ta oma tegevuse suunab, s.t. kui Eestis registreeritud ettevõtja tegutseb näiteks Rootsi turul, ei tohi ta Rootsi tarbijaid ilma jätta neile oma koduriigi õigusega tagatud kaitsest.

Kaebuste kohtuvälise lahendamise kord oleneb iga EL liikmesriigi seadusandlusest. Meile teadaolevalt võimaldab näiteks Rootsi seadusandlus neid konkreetseid kaebusi lahendada ka Rootsis kohapeal tingimusel, et kaebuse rahaline väärtus ületab mingit teatud piirmäära. Soomes on meie andmetel sarnane süsteem Rootsiga.

Eesti seadusandluse kohaselt aga ei oleks seesugune (kaupleja on registreeritud välismaal, aga suunab oma teenuse meie turule) kaebuse menetlus jällegi võimalik, sest meie tarbijakaitseseadus ütleb, et tarbijavaidluste komisjoni lahendab üksnes selliseid kaebusi, mille puhul kaupleja on asutatud Eestis. Tarbijal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks ka kohtusse. Seejuures võib ta valida selle liikmesriigi kohtu, kus on teise poole alaline elukoht või liikmesriigis, kus on tarbija enda alaline elukoht.

Tarbijakaitseametisse on sel aastal jõudnud paar kaebust seoses U.P.S.F OÜ-ga. Varasematest aastatest on 2015. aastast üks pöördumine ning seitse pöördumist 2014. aastast. Meile edastatud kaebuste eesmärk on leida tarbija probleemile lahendus. Peamiselt on suhtluse keskmes olnud tarbijaõiguste direktiivist tulenevate nõuete ebakohane täitmine, puudutades nii tarbijatele lepingueelse teabe andmist, kinnituskirja saatmist kui ka taganemisõigusega seonduvaid üksikasju. Üldiselt on see kaupleja alati olnud valmis kaebuste asjaolusid läbi vaatama ja vastama. Enamasti on nad jäänud seisukohale, et täidavad korrektselt kõiki direktiivist tulenevaid nõudeid. Osade kaebuste puhul on ettevõtja siiski nõustunud oma nõuetest tarbijate suhtes taganema.

Law Office Strom & Mets OÜ osas ei ole meil ühtegi eraldiseisvat kaebust, kuid on teada, et U.P.S.F OÜ kasutab selle ettevõtte teenust võlgade väljanõudmisel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid