Positiivne on ka see, et meediasegmendi tegelikud tulud ületasid prognoose 1%. Trükiteenuste segmendis jätkub turuolukorrast tingitud madalseis ja kaasnev tugev hinnakonkurents. Tootmismahud on küll kasvanud, kuid käive III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langes 2% ning jäi alla ka prognoosile ca 11%.

Kontserni EBITDA ulatus 1,9 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 10% ja meie viimase prognoosiga võrreldes 8% madalam. Eelkõige mõjutas seda trükiteenuste segmendi madalam EBITDA tase. Nimetatud numbritesse on arvatud ka meie ühisettevõtete (AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus ja AS Express Post) tulemused 50% ulatuses.

Meedia segment kasvatas võrreldes eelmise aastaga käivet III kvartalis 10 miljoni euroni ehk 6%, sh tulu digitaalsetest ja online kanalitest 12%. EBITDA ulatus 1,2 miljoni euroni, mis võrreldes eelmise aasta III kvartaliga kasvas 1%.

Meeldiva üllatusena suutis Delfi Läti III kvartalis taas 11% käivet ning 76% EBITDA-d kasvatada, kuigi konkurentsiolukord internetiportaalide vahel on jätkuvalt tihe ning vajadus panustada tugevasse toimetusse on pidev.

See on taganud Delfi Lätile viimasel kaheksal kuul suurima kasutajaskonnaga internetiportaali tiitli Gemiuse Total Reach andmete järgi. Ettevõtte tulud kasvasid 751 tuhande euroni ning EBITDA ulatus 58 tuhande euroni. Juulis soetasime Lätis oma nišis juhtiva kuulutusteportaali www.atverskapi.lv.

Ekspress Meedia käive kasvas III kvartalis 5% ja ulatus 4,6 miljoni euroni. Sellest online reklaamimüük kasvas 18% ning printreklaam isegi 2%. Selle taga on eelkõige panustamine müügimeeskonna efektiivsusesse, portfelli mitmekesistamisse ja innovatsiooni. Ajakirjanduse tellimus- ja jaemüügitulud kasvasid eelmise aastaga võrreldes 1,3%. Investeerime järjepidevalt uutesse toodetesse ja IT lahendustesse, mistõttu jäi EBITDA III kvartalis 0,3 miljoni euro osas eelmisele aastale alla. Kvartali tulemust mõjutasid ka paari probleemse kliendi nõuete allahindlused.

Tavapäraselt vaikne suveperiood oli sel aastal täis mitmeid suuri projekte nagu jalgpalli EM, Rio olümpiamängud, intensiivne presidendivalimiste kajastamine. Alustasime koostööd Tallinna Kalev/Cramo ja BC Tartu korvpallimeeskonnaga, kus oleme mõlema meeskonna striimi- ja reklaamipartnerid. Augustis alustas meestele pühendatud vertikaal www.homme.ee - sõnavalik on ajendatud prantsuskeelsest sõnast "mees" ja kunagi Ekspressi vahel ilmunud erilehest.

Septembris tõime turule Perepaketi, mis sisaldab endas 15 Eesti juhtiva ajakirjandusväljaande lugemisõigust ühe kindla kuumaksu eest. Arendustest jõudis turule reklaamivaba Delfi lahendus mobiilis, kus kasutaja saab kuumaksu eest vabaneda kõikidest reklaamidest Delfi keskkonnas. Suve jooksul viidi koostöös Ajakirjade Kirjastusega digitaalsele platvormile viimaste üheksa ajakirjabrändi. Samuti on Maakodu ajakiri saadav digiajakirjana.

III kvartalis suutis Delfi Leedu kasvatada reklaamikäivet 8% ja suurendada EBITDA-d 52%. Kogukäive ulatus kahe miljoni euroni ja EBITDA 474 tuhande euroni. Kasv jätkub online’s, kuid ajakirjade tiraažid, trükireklaam ja levitulud vähenevad stabiilselt.

Ajakirjade Kirjastuse käibe ja kasumi kasvu taga, mis olid vastavalt 11% ja 70%, on eelkõige meie aprillis suurenenud tooteportfell, mil soetati Eesti suurim naistele suunatud nädalakiri Naisteleht ning ajakirjad Nipiraamat ja Müstiline Ajalugu.

Tehingu tulemusena liideti olemasolev ajakiri Naised ja uus omandatud Naisteleht ning saavutati olulist sünergiat, mis on aidanud kasvatada nii käivet kui ka kasumit. Ajakirjade Kirjastuse käive ulatus III kvartalis 1,1 miljoni euroni ning EBITDA 0,2 miljoni euroni.

SL Õhtuleht kasvatas oma tulusid, mis ulatusid üle ühe miljoni euro, 3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kasvasid nii reklaamimüük kui ka levitulud. Õhtuleht on jätkuvalt argipäeviti suurima tiraažiga ajaleht, tellijate tase on kõrge ning üksikmüük on planeeritust tugevam.

Digitellijate arv on aasta algusega võrreldes kolmekordistunud . Senisest aktiivsemalt oleme arendanud uusi tooteid: ajakirjasid ja raamatuid. Septembris püstitasime parimad veebitulemused suurte portaalide vastu ning kasvasime iseäranis naiste sihtrühmas. Turule on edukalt toodud uus portaal www.televeeb.ee.

Venekeelne uudisteportaal www.vecherka.ee on alates juunist olnud stabiilselt poole suurem kui aasta alguses. Palju on investeeritud reklaamimüügi võimekusse. Augustis läksime üle uuele reklaamimootorile mobiilis ja kohe on see teostunud ka põhiveebis. Meie müügiteamiga on liitunud mitmed tugevad kogemustega spetsialistid. SL Õhtulehe EBITDA jäi III kvartalis 27% tagasihoidlikumaks, kui aasta tagasi.

Trükitööstussegmendis oli III kvartal taas keeruline. Kui eelmisel kvartalil käive kasvas, siis III kvartalis oli käibelangus 2%. Suureneb tellimuste hulk ja töömaht, kuid jätkuv hinnasurve ei lase käibel kasvada. EBITDA 16% languse taga on mahtude suurenemisest tingitud tööjõukulude kasv. 2016.aasta I poolaastal toimusid Skandinaavias mõned trükikodade sulgemised, mis päris oodataval määral pole hinnasurvet vähendanud.

Turul on tekkimas uus tendents, kus mõnelgi Skandinaavia trükikojal on võimalik jätkata riigipoolse toega. Vaatamata raskele olukorrale oleme järjepideva agressiivse müügitöö tulemusel saanud Skandinaavias juurde uusi tooteid ja kliente ning parandanud siiski ka hinnataset.

Tasapisi kasvab Printalli tuntus perioodikast erinevates trükisektorites. See aitab laieneda B2B segmenti, kes toodavad enda tarbeks tootekatalooge ja muid tooteid, mis on sobilikud just meie poognamasinatele. Viimase aastaga on Printall suurest ja eliitsest tehasest muutumas laiapõhjaliseks kommunikatsiooni edendamise töövahendiks.

Juulis sõlmisime lepingu 50% osaluse soetamiseks OÜ-s Linna Ekraanid, mis tegeleb digitaalse välireklaami müügiga Eestis. Septembris soetasime 49%-lise osaluse ettevõttes Babahh Media OÜ, mis tegeleb videoproduktsiooni, meedialahenduste ja videotega seotud taristulahenduste müügiga Eestis. 2019. aasta II kvartalis omandame ülejäänud 50% OÜ Linna Ekraanid osadest, mille tulemusena saab kontsern ettevõtte ainuaktsionäriks. Omandamise eesmärgiks oli luua eeldused kontserni uue äriliini käivitamiseks ning kasvatada seeläbi kontserni tegevusalade portfelli.

AS-i Ekspress Grupp eesmärk on arendada digitaalse välireklaami äriliin välja kõigis kolmes Balti riigis ning võtta nimetatud äris turul juhtiv roll. Babahh Media OÜ osas on kontsernil optsioon omandada 2021. aastal täiendav osalus, mille tulemusel suureneks AS-i Ekspress Grupp osalus kokku 70%-ni. Omandamise eesmärgiks on laiendada oma äritegevust kiiresti kasvavas interneti videotootmise ja videoedastuse valdkonnas.

Kontserni finantspositsioon on jätkuvalt tugev, koguvõla ja EBITDA suhe läheneb tasemele 2,0 ning laenumaksete ja intresside kattekordaja on ligi 2,7.

Nii järgmise kvartali kui ka terve aasta osas oleme oma prognoosides muutunud veelgi tagasihoidlikumaks. Loodame IV kvartalis siiski online meedia väikest kasvu ning trükiteenuste segmendi mõningast taastumist, mis lubab viimasel kvartalil saavutada eelmise aasta käibe ja EBITDA. Aasta alguses tekkinud puudujääki suure tõenäosusega tasa teha ei õnnestu.