Leigeri merekatsetustel osalenud veeteede ameti inspektor leidis laeval kokku 21 puudust. Näiteks vähendavad tulekustutid osade laeva käikude laiust alla 0,9 meetri; autoteki ja reisijateki vaheliste koridoride ja trepikodade laius on alla ühe meetri, mootoriruumis asuvad akud ei ole nõuetekohaselt paigaldatud ja nende ventilatsioon on puudulik; elektrisüsteemide kontrollruumis on kuiva tulekustutussüsteemi asemel märg jms.

Lisaks ei tööta laeva sonar stabiilselt manööverdamisel kiirustel üle 10-12 sõlme ja kiiruselogi hakkab 10 sõlmest kõrgemal kiirusel valetama. Kaablid ei ole visiiride juures paigaldatud nii, et nende vigastamine oleks välistatud. Tulekustutusvoolikud pole permanentselt hüdrantide otsas. Autoteki kaamera ei suuda näidata pidevat pilti. Küljekaameratest kaob samuti aeg-ajalt pilt. Trapp blokeerib pääsu päästevahendite juurde. Päästemeeskonnas on varustus vaid ühele meeskonnaliikmele, aga peaks olema kolmele. Veekindlate uste lingid on 15 cm allpool kui ette nähtud. Ja nii edasi.

Ohutussertifikaadid PSSC (Passenger Ship Safety Certificate) Leigerile annab välja klassiühing DNV. On ka DNV töö kontrollida, et laev vastaks nii sertifikaatidele kui ka ELi reisilaevanduse direktiivile 2009/45/EC ja teistele asjakohastele regulatsioonidele.

Veeteede amet saatis oktoobri lõpus DNVle kirja, kus soovis tagasisidet avastatud puuduste kohta. "Kuna veeteede amet ei ole teostanud laeva põhjalikku inspektsiooni, ei pruugi avastatud puuduste nimekiri olla ammendav," kirjutas amet.

Amet lisas ka, et kuna DNV valvab ka teise Sefines ehitatava parvlaeva ning kahe Gdanskis Remontowa tehases ehitatava parvlaeva vastavust regulatsioonile, oleks hea kui selliste juhtumite vältimiseks võetaks ennetavalt kasutusele meetmed.