Rahandusministeerium soovitab lähtuda nende nõuandest - tagasi nõuda 90 protsenti, mis arvestab proportsionaalselt, et Ärma talu oli avatud avalikkusele turismitaluna vaid kuus kuud nõutud viiest aastast (ehk 60 kuust).

Ka EAS-i tellitud audit sõnastab, et "lõpliku otsuse tõlgendus ei ole kooskõlas tavaliselt projektide sihipärase elluviimise viie aasta nõude mittejärgimise puhul kasutatud lähenemistega". Samuti osutatakse, et ei ole arusaadav, miks tehti otsus just selline ehk kõrvale jäeti "taotlejale ebasoodsamad ning tagasinõude summat potentsiaalselt suurendavad tõlgendused".

EAS avalikustas pressikonverentsil, millise otsuse nad lähtuvalt auditite soovitusest teevad. EASi nõukogu esimehe Erki Mölderi sõnul arutas nõukogu täna mõlema, nii EASi tellitud kui ka rahandusministeeriumi auditi tulemusi ja leidis, et suurim ja sisuliselt ainuke etteheide EASi juhatusele on see, et 2016. aastal oleks tulnud Ärma talu otsuse jaoks võtta rohkem aega. Mölder juhtis tähelepanu, et 2016. aastal olid juhatusel väga piiratud vahendid selle otsuse muutmiseks ning et alternatiiv oleks siis olnud alustada täiesti uut tagasinõude menetlust, mida nüüd suure tõenäosusega ka tehakse.

EASi juhatuse esimees Hanno Tombergi sõnul oodatakse nüüd Euroopa Komisjoni otsust ning juhul, kui komisjon küsib Ilvesele antud toetuse tagasi, siis EAS maksab selle ise kinni oma vaiete fondist ja hakkab siis vaatama, et kas ja kuidas saab seda omakorda Ermamaalt tagasi küsida.

Samuti kaalub EAS, et kas alustada juba praegu täiendava menetluse alustamist, mille lõpptulemus on Ilveselt täiendava tagasinõude tegemine või mittetegemnine. Aega selleks on ette nähtud seaduse järgi 3 kuud ja sellega plaanitakse mitte väga kiirustada, ütles Tomberg.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et nüüd tuleb selgeks teha, kes millistel tingimustel sellised otsused üldse tegi. Oviir selgitas, et 2012. tehti otsus, mis on täielikult argumenteerimata ja mille tõttu on keeruline öelda, et miks see otsus selline on? See ongi ministri jaoks kõige suurem küsimus.

Delfi tegi pressikonverentsist ka otseülekande nii pildis kui sõnas. Loe sellest siit:

Ministeerium oli aga oma auditis konkreetsem:

Rahandusministeerium osutab, et teiste toetuse saajate puhul on EAS 2011. ja 2012. aastal rakendanud tagasinõude arvutamist vastavalt sihtotstarbeliselt kasutatud ajale. "Näiteks on EAS mittesihipärase kasutamise ajalisest proportsioonist lähtuva tagasinõude otsuse teinud teisele toetuse saajale 5. märtsil 2012. a ehk kolm nädalat enne OÜ-le Ermamaa tehtud otsust," ütleb ministeeriumi nõuandev töö.

Audit ütleb selgesõnaliselt, et Vabariigi Presidendi külaliste võõrustamine ei ole käsitletav projektieesmärkide täitmisena.

Üllatuslikult selgub veel auditist, et veebruaris 2012, poolteist kuud (!) enne otsuse tegemist, saatis rahandusministeeriumis paikneva korraldusasutuse jurist EAS-ile kommentaarid OÜ Ermamaa otsuse projektile ning andis soovituse lähtuda tagasinõude suuruse määramisel sihtotstarbeliselt kasutatud aja proportsioonist. "EAS on 2012. aasta otsustes viidanud 17 kuu pikkusele sihtotstarbelise kasutamise perioodile, kuid on eksinud reeglite tõlgendamisega."

Kokkuvõtteks leiab audit, et OÜ Ermamaa kasutas valminud majutusasutust ja konverentsikeskustsihtotstarbeliselt kuus kuud ning siit tulenevalt hindavad audiitorid mitteabikõlblikuks 90% eraldatud toetustest ehk 171 353,52 eurot (60 kuust ei kasutatud objekti sihipäraselt 54 kuud ehk 90% ajast).

EAS tegi 2012. aastal otsuse, et Ilveselt nõutakse tagasi vaid 10 protsenti toetusest, sest ta oli siiski kasutanud Ärma talu enda külaliste vastuvõtmiseks kümne presidendiks oldud aasta jooksul. Kuna avalikkuses tekitas nõude määr küsitavusi, lasi ettevõtlusminister Liisa Oviir tellida KPMG-lt auditit EASi tegevuse kohta ning kui ka Euroopa Komisjon nõudis projekti kohta lisainfot, alustas auditiga ka rahandusministeerium.