Maht kasvas tänu Petroter-tehaste rekordilistele tootmisnäitajatele ja kahe Kiviter-tehnoloogial töötava vabriku taaskäivitamisele, teatas VKG.

"Senised sammud tootmise efektiivsuse parandamiseks ja Petroter tehaste stabiilselt kõrged tootmisnäitajad on suurendanud meie konkurentsivõimet maailmaturgudel ning andnud enam kindlustunnet tuleviku osas," ütles VKG juhatuse esimees Ahti Asmann ettevõtte pressiteate vahendusel.

"Oleme eriti rahul oma Petroter tehaste tootmisnäitajatega, mis näiteks võrdluses riigiettevõtte Eesti Energia õlitootmisega on efektiivsuselt umbes kaks korda paremad ning investeeringute mahukuselt lausa kolm korda väiksemad," lisas Asmann.

Mullu septembris käivitatud põlevkiviõlitehas Petroter III, mille tootmismaht on 140 tonni põlevkivi tunnis ja kogumaksumus 84 miljonit eurot, jõudis kolmanda kvartali keskel oma esimese miljoni tonni põlevkivi ümbertöötlemiseni ning saavutas aastatoodanguks 136 000 tonni põlevkiviõli.

Kvartali lõpu seisuga töötavad VKG teatel täisvõimsusel viis põlevkiviõli tootmisüksust. Septembri keskpaigast on täisvõimsusele viidud ka Ojamaa kaevandus, mille kaevandamismaht kolmandas kvartalis moodustas 624 000 tonni ning neljandas kvartalis planeeritakse toota 870 000 tonni kaubakivi.

Uueks aastaks plaanib VKG suurendada kaevandamismaht, et tagada piisava toorainekoguse olemasolu. Kaevanduse edasise üleskoormamise võimalused sõltuvad ettevõtte teatel mitmest asjaolust, millest olulisimad on töötajate leidmine ja koolitamine ning riiklikest seadusaktidest tulenevad piirangud.

"Kuna täna sisuliselt puudub toimiv ja avatud põlevkiviturg, siis peame endale tooraine ise täies mahus kaevandama. Samuti plaanime kasutada riigi antud võimalust seni kasutamata jäänud põlevkivi tagantjärele kaevandamiseks," ütles Asmann.

Alates juuli alguses vastu võetud otsusest kahe Kiviter-tehnoloogial vabriku taaskäivitamise kohta kuni septembri lõpuni on VKG tööle võtnud ligi 300 inimest. Kolmanda kvartali lõpu seisuga töötab kontsernis 1800 töötajat.