Eleringi andmeladu ei ole iseenesest turu avaja ega imevahend, ta muudab lihtsamaks tehnilise töö. Kõik võrguettevõtjad esitavad gaasitarbijate tarbimisandmed andmelattu, kust siis müüjad saavad need andmed kätte selleks, et esitada arveid. Ning juhul, kui gaasitarbija lubab oma andmeid vaadata, saab müüja neid ka analüüsida.

Praeguses olukorras on hinnamüra väga lihtne tekkima. Meedias on nn gaasituru avajad välja pakkunud ühtesid hindu, samas mitmed konkreetsed pakkumised klientidele, mis on meieni jõudnud, on olnud kallimad kui Eesti Gaasi hinnad. Ehk hetkel tundub, et turuosalised mängivad hindadega, testivad turgu.

Kui veenvalt see kõik klientidele mõjub, eks saame näha. Hinnavõrdluses tuleks igal juhul olla väga tähelepanelik. Pole näiteks harvad juhtumid, kus klient võrdleb käibemaksuta hindu käibemaksuga hindadega ning talle jääb ekslik mulje, et tegemist on olulise hinnavahega.
Meie ettevõtte seisukohalt on oluline rõhutada nelja aspekti.

Esiteks, Eesti Gaas liigub standardse hinnakirja juurest personaalse hinnakujunduse suunas. Uuest aastast hakkab kodukliendi gaasi hind sõltuma tema enda tarbimisest ja valikutest. Printsiip on, et mida rohkemas mahus ja rohkemaid teenuseid klient Eesti Gaasis kasutab, seda madalam on üksikute teenuste hind.

Näiteks kui klient ostab Eesti Gaasilt lisaks gaasile ka elektrit, on tema gaasi hind soodsam kui ilma elektrilepinguta. Samamoodi mõjutab tema gaasi hinda näiteks see, kuidas ta otsustab meiega arveldada.

Ehk et me ei paku tüüphindu ja tüüppakette, vaid arvestame ja suhtleme iga kliendiga personaalselt. Ning loomulikult jälgime, mis turul toimub, et ka tulevikus oma klientidele konkurentsivõimelist hinnataset pakkuda. Gaasi hind on kolm viimast aastat langenud.

Kuidas edasi läheb, sõltub eeskätt maailma nafta- ja gaasiturul toimuvast. Eeldada võib, et 2017. aastal hinnad tänaseks tõusnud naftahinna mõjul mõningal määral kallinevad, aga seda siis kõigi turuosaliste jaoks.

Teiseks, Eesti Gaas järgib jätkuvalt seadusest tulenevalt põhimõtet – kui maagaasi sisseostu hind kujuneb soodsamaks kui algselt prognoositud ja hinnakujunduses arvestatud, maksame kodukliendile aasta lõpus raha tagasi. Mitte ükski teine gaasimüüja sellisel moel oma hinnavõitu kliendiga ei jaga.

Kolmandaks, Eesti Gaasile on seadusega ette nähtud piirang, kui suurt kasumit tohime kodukliendi pealt teenida. Teistel gaasimüüjatel sellist raami ees pole ja nad võivad iga kliendi pealt nö viimast võtta.

Neljandaks, alates uuest aastast kajastab Eesti Gaas oma arvel koos elektrienergia kuluga ka Elektrilevi võrguteenuse osa. Erinevalt mitmest turuosalisest otsustas Eesti Gaas minna seda teed, et muuta energiateenus klientidele mugavamaks. Edaspidi on kliendil arve ühes kohas – oleme ainuke turuosaline, kes esitab elektri ja gaasi eest ühe arve, mõlema puhul nii energia kui võrguteenuse osas.