"Veeteede ameti esindaja tehtud märkused tuleb kõrvaldada, aga need ei takista laeva vastuvõtmist ja väljasõitmist," ütles Padar Ärilehele.

"Meie parima teadmise juures on alati laevade vastuvõtmisel üles jäävaid vähemolulisi märkusi, mis kokkuleppel kõrvaldatakse hiljem. Igal laeval võib ette tulla erinevaid vigu erinevatel vastuvõtmiste perioodidel. Olulisemad tuleb kõrvaldada," ütles Padar.

"Ka kõikidel järgnevatel laevadel võib ette tulla märkusi, mis erinevates etappides kõrvaldatakse või siis märkustena teatud perioodiks üles jäävad," lisas ta. "Oluline on, et laeva vastuvõtmisel toimiksid olulisemad süsteemid ning oleks tagatud ohutus, klassinõuded ja vastavus rahvusvahelistele ja lipuriigis kehtivatele nõuetele."

Veeteede amet delegeeris lipuriigi nõuete täitmise õigused uute Väinamere parvlaevade puhul klassiühingule DNV. DNV pidi teostama järelvalvet, et laev ehitatakse vastavalt kõikidele rahvusvahelistele ja Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele.

Eelmise kuu lõpus osales veeteede ameti esindaja Türgis Leigeri käigukatsetustel ning tegi seal laeva kohta rea märkusi, mis puudutavad eelkõige juhtimissüsteemi ja ohutust, aga ka ehitust. Veeteede ameti hinnangul ei saa enne vigade kõrvaldamist laevale anda reisijaveoks vajalikke PSSC sertifikaate.

TS Laevade teatel oli ettevõte veeteede ameti esindaja Leigerit inspekteerima kutsumise initsiaator.