„Põhjalik Tallinn - Helsinki püsiühenduse uuring on just see, millele tuginedes kaks riiki ja rahvast saavad teha oma otsused. Uuringu tulemused peaks avalikkuse ees ja otsustajate laual olema 2018. aasta teises pooles. Ei salga, et ootan seda suure huviga, tegemist on nii eestlaste kui soomlaste jaoks uut kasvu toova ühendusega," sõnas majandus- ja taristuminister Kristen Michal.

Esimene hangitav uuring (WP2) on võrdlev mõjuanalüüs, mis kätkeb endas taustaanalüüsi, sealhulgas rajatava tunneli mõju nii Eesti, Soome kui kogu Euroopa majandusele, demograafilistele arengutele, samuti sotsiaalsetele, regionaalsetele ning majanduslikele väljavaadetele mõlemas riigis. Samuti antakse hinnang reisi- ning kaubamahtudele ja teostatakse traditsiooniline tasuvusanalüüs. Selle maksumuseks on 210 000 eurot.

Teine hangitav uuring (WP3) nimetusega "Tehniline kontseptsioon ja majanduslik hinnang" keskendub raudteetunnelile, kuid vaatluse alla võetakse ka alternatiivseid ühendusi ning uuemaid või alternatiivsed tehnoloogiaid. 320 000 eurot maksvas uuringus kaalutakse erinevaid trassivariante. Uuringuga analüüsitakse muuhulgas tehnilisi lahendusi, halduskulusid, teostatakse riski- ja turvaanalüüs, hinnatakse tunneli mõju keskkonnale ning linnaruumile.

Tähtaeg oma hankes osalemise soovist teada anda on WP2 võrdleva mõjuanalüüsi uuringu puhul 16. november 2016 ning WP3 Tehnilise kontseptsiooni ja majanduslik hinnangu hanke puhul 22. november 2016. Hanked toimuvad piiratud menetlusena, mis tähendab, et hange toimub kahes jaos.

Kõigepealt annavad pakkujad teada oma soovist hankes osaleda. Nende seast valitakse välja kuus pakkujat, kellele tehakse ettepanek koostada nö täispakkumine, mis tuleb esitada jaanuari alguseks.

Hankeid rahastatakse Kesk-Läänemere programmi projektist FinEst Link, mis on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Tallinna linna, Harju Maavalitsuse, Soome transpordiagentuuri, Helsingi linna ja peapartnerina Helsinki-Uusimaa Liidu koostööprojekt Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse tasuvus- ja teostatavusanalüüsi läbiviimiseks.

Varem teostatud tasuvusuuringu eeluuring on leitav aadressil http://harju.maavalitsus.ee/talsinkifix