Tüüpilised olukorrad on, et inimene ei päri temaga koos üles ehitatud äri või kodu, pärijate ringi satub inimesi, kelle olemasolust pärandaja õieti ei teadnudki või tekivad ühised võrdsed osalused ja kinnisvaraomandid ning neid ei ole enam võimalik juhtida. Alljärgnevalt viis lihtsat ja praktilist õiguslikku soovitust.

Tee kindlasti testament
Soovitav on alati teha testament. Siis on kindel, et konkreetne vara läheb just pärandaja poolt õigeks peetavale inimesele. Esiteks ei teki nii üllatusi. Teiseks võtab pärandaja sellega enda peale vastutuse, ehk olgu otsused õiged või valed, ei pea pärijad sellele oma energiat kulutama. Kolmandaks on testamendi olemasolu eriti oluline kui puudub seaduslik abikaasa ja järglased – muud moodi nemad pärijaks ei saa.

Testamendi saab teha lihtsalt koduse testamendina, selle omakäeliselt kirjutades ja koos kuupäevaga allkirjastades. Hoolitseda tuleks selle eest, et lähikondsed teavad, kus see asub. Mõned kliendid käivad iga kuue kuu tagant advokaadi juures, just nii tihti on vaja omakäelist testamenti uuendada. Oma tahte üle kirjutamine pidavat mõjuma hästi.

Äriosaluste pärandamisel jälgi, et otsustusprotsess jääks toimima
Kui äriühingus otsustusprotsess ei toimi, mõjub see ärile kiiresti üsna kriitiliselt. Häda korral saab uue juhatuse liikme määrata ka kohus. Olen seda korraldanud ja asi toimis. Samas kui on võrdsete osalustega osanikud, kelle huvid ei ole ühtsed, võib see saada otsustavaks takistuseks. Oluline on, et tekiks järgi proovitud kooslus, kes saab otsuseid vastu võtta. Väldi kindlasti võrdsetest osades ühisomandisse pärandamist. Inimeste huvid on ennustamatult erinevad ja nende kokkusundimine tekitab ebavajalikke vaidlusi ja blokeerib otsustamise.

Alaealiste puhul arvesta sellega, et kinnisvara ja äriosaluse tehingute tegemine käib hiljem kohtu loal
Kui seni tegid abikaasad ise kiirelt ühiseid otsuseid, võib osutuda üsna tülikaks olukord, kus lapsevanem peab pärast alaealise lapse poolt kinnisvara või osaluse pärimist iga tehingu jaoks minema paluma kohtu luba ja tehingu üle avaldavad arvamust riigi poolt määratud õigusabi osutajad.

Koduks olev kinnisvara on soovitav pärandada seal elajatele
Kogemus näitab, et kodu omaniku ja lihtsalt kaasomaniku huvid on märkimisväärselt erinevad, seda ka emotsionaalselt ning võivad olla nii ebamugavate vaidluste allikaks. Näiteks võivad koduomanikul puududa rahalised vahendid uue kaasomaniku väljaostmiseks. See kehtib muidugi vara kohta, mis ei ole määratud teenima tulu.

Ettepärandamine kinkimise teel mõtle väga põhjalikult läbi
Kinkimine on emotsionaalne asi ning inimeste ootused võivad osutuda väga erinevateks ja emotsioonid muutuda. Hetkelgi on töölaual menetlus tsiviilkohtus leidmaks lepitust kingitud kinnisvara tagasinõudmisega seoses. Ilmselt laheneb asi kompromissiga, kuid lähedaste vahel kahes astmes hagi üle vaielda, on asjaosalistele väga kurnav.
Ärge lootke, et viimasel sekundil haigevoodis õnnestub asi korda ajada või pärijatel õnnestub kõik iseenesest omavahel ära klaarida. Arvestage nende soovitustega ja teie äri ning pärijad on teile tänulikud.