Ettevõtet teadlikult ja oskuslikult arendades on võimalik leida nii meeskond, partnerid kui ka investorid. Teadmisi finantsmaailma ja ettevõtlusega alustamise kohta saab omandada mitmesuguste programmide ja projektide kaudu.

Innovatsiooni taga oli vajadus

Neli Tartu koolinoort otsustasid aasta tagasi ühel külmal talvepäeval, et teklile oleks vaja mugavat, ilmastikukindlat ja ilusat kotti. Nii sündis ettevõte Pürg, mis toodab esimesena maailmas pressvildist aksessuaare.

Aasta pärast loomist töötab Pürgi meeskonnas kuus inimest, kes kõik panustavad iga päev ettevõtte arendamisse. Lisaks omavahelisele koostööle suheldakse tihedalt õmbluspartneriga ja pressvilti valmistava Mistra-Autexiga. See on omamoodi innovaatiline, et firma, kelle peamine töö on autosisu tootmine, varustab nüüd Pürgi ettevõtet keskkonnahoidliku, taaskasutatud plastpudelitest saadud materjaliga.

Nõu tasub küsida

Pürgi meeskonna oluline partner on Tartu Loomemajanduskeskus, kus toimetavad mentorid suunasid noored möödunud aastal Ajujahi konkursile. Ajujaht, mis on Eesti suurim äriideede konkurss ning mille peatoetaja on SEB, andis väärtusliku kogemuse ka Pürgi meeskonnale. „Ajujahi puhul on kõige tähtsam pidev enese proovile panemise kogemus. See tõstis meid mugavustsoonist välja ja sundis aina edasi pürgima,“ kirjeldab ettevõtte tegevjuht Jürgen Jürgenson kogetut.

Ta on veendunud, et alustavale ettevõttele on Ajujahil seatavad pisikesed eesmärgid ja verstapostid olulised, sest need pakuvad väikseid eduelamusi ning võimalust pidevalt edasi areneda. Vähem tähtsaks ei pea ta ka konkursilt saadud esinemiskogemust ning uusi tuttavaid, kellelt nõu ja abi küsida.

Noored ettevõtjad usuvad, et ka äriplaani kirjutamine on etapp, mis tuleks igal alustaval ettevõtjal läbida. „Asjade läbimõtlemine on ääretult vajalik, sest see aitab firma kõiki arenguetappe paremini mõista,“ põhjendab Jürgenson, miks SEB ärimudeli nõustamine nende ettevõttele oluliseks osutus. Äriplaani mõiste ja mõte selle koostamisest võib esmapilgul võõras ja keeruline tunduda. Ka selles osas on võimalik SEB-st abi leida, kuna koostöös Junior Achievementiga jagatakse noortele teadmisi finantsmaailmas toimetamisest. Kümme põhjust, miks kirjutada esimene äriplaan iseendale.

Soov luua teistsugune edulugu

Igal aastal toodetakse Euroopas umbes 400 000 teklit, mis annab alust arvata, et peamine turg asub Eestist väljaspool. „Meie fookus on sellel aastal Rootsi ja Taani turul. Oleme seadnud 2016. aasta eesmärgiks sõlmida leping kolme suure edasimüüjaga. 2017. aastal plaanime turule tulla kahe uue pressvildist tootega ja korraldada ühisrahastuskampaania,“ kirjeldab ettevõtte tegevjuht lähiaja sihte.

6 nõuannet, millest ettevõtlusega alustades lähtuda

Pürgi meeskond soovitab kõigil, keda sütitab mõte oma ärist, lihtsalt sellega alustada. Siin on nende nõuanded.

  • Ärge kartke läbi kukkuda. Vahel tuleb katsetada mitut lahendust, et jõuda selle üheni, mis tõesti töötab.
  • Järjepidevus tagab õnnestumise. Kui fookus on paigas ja töö käib pidevalt kindla eesmärgi nimel, siis saabub ka edu.
  • Tunnetage turgu! Küsige endalt, kellele ja miks te oma teenust või toodet loote, ning kujundage ettevõte selle järgi.
  • Pange ideed kirja. Hoidke alati märkmik lähedal, et hetke ajel tekkinud ideed üles tähendada.
  • Olge lubadustega ettevaatlik. Kui annate lubaduse, mida te ei suuda täita, siis on see ebamugav nii teile endale kui ka teistele.
  • Hoolige inimestest. Märgake oma ettevõtte töötajaid, koostööpartnereid ja kliente ning pöörake neile tähelepanu.

Ärimudeli nõustamine aitab edasi

Hoolimata sellest, millises faasis teie ettevõte parasjagu on ja millise panga klient olete, kasutage kindlasti võimalust tulla ärimudeli nõustamisele. Sellel kohtumisel vaadatakse äriidee igast küljest üle, pööratakse tähelepanu kitsaskohtadele ja antakse kasulikku nõu. Ärimudeli nõustamisele tulles ei pea teil olema põhjalikku äriplaani. Piisab ideest.

Vaadake Pürgi kohta lisainfot: www.purgbags.com, Facebookist ja Instagramist.