EASi nõukogu esimees Erki Mölder ütles, et pärast põhjalikku kaalutlemist tehti täna otsus juhatuse esimees alates 26. novembrist tagasi kutsuda.

„Võtsime arvesse ministri kriitikat ja kujunenud olukorda ning organisatsiooni eduka toimimise huvides otsustasime juhatuse esimehega lepingu lõpetada,“ ütles EASi nõukogu esimees Erki Mölder.

Hanno Tomberg asus EASi juhatuse esimehe kohale 14. juulil 2014.

EASi juhatus tegi 2012. aastal otsuse, et president Toomas Hendrik Ilvesele kuuluvat Ärma talu pidav OÜ Ermamaa peab saadud 190 000 eurosest toetusest tagasi maksma vaid 10%. Otsusesele kirjutas alla toonane EASi juhatuse liige, praegune Maria Alajõe.
Hanno Tomberg on varem öelnud, et otsust ei olnud võimalik uuel juhatusel muuta.
Alajõe seevastu on kinnitanud, et 2012. aastal otsust tehes jäeti lahti võimalus tagsinõude suurust uuesti hinnata.

Rahandusministeeriumi audit soovitas EASil endiselt presidendilt Ilveselt tagasi nõuda 90% OÜ Ermamaale antud toetusest. See tähendaks, et Ilves peaks 190 000 eurosest toetusest tagasi maksma 171 000 eurot.

Erki Mölder tõdes novemrbi alguses pärast seda, kui EASi nõukogu oli nii rahandsuministeeriumi kui EASi auditeid analüüsinud, et et suurim ja sisuliselt ainuke etteheide EASi juhatusele on see, et 2016. aastal oleks tulnud Ärma talu otsuse jaoks võtta rohkem aega. Mölder juhtis tähelepanu, et 2016. aastal olid juhatusel väga piiratud vahendid selle otsuse muutmiseks ning et alternatiiv oleks siis olnud alustada täiesti uut tagasinõude menetlust.