Ettevőtlusminister Liisa Oviiri kommentaar:

Kuulasin ära kőik selgitused ja see ei muutnud minu varasemat seisukohta. Nőukogu tegi otsuse juhatuse esimehe ametist vabastada ja ma pean seda targaks otsuseks, sest organisatsiooni maine on kaalul ja selle eest on selgelt vastutav juhatus.

Juhatuse esimehe tagasi kutsumine näitab, et nőukogu on aru saanud, et mitmeid protsesse on hallatud kaugeltki mitte parimal vőimalikul moel ja soovib EASi juhtimise kvaliteeti tősta.

Tänane juhatus ei vastuta 2012. aasta juhatuse tehtud otsuste eest, vaid enda tehtud otsuste eest. Ametist vabastamise pőhjuseks olid küsimused, mis on viimase poole aasta jooksul pidevalt üleval olnud ja kuidas juhatuse ei ole osanud piisavalt tehtud otsuseid seletada.

Konkreetselt OÜ Ermamaa kaasuse puhul oli suurim viga see, et 2012. aastal tehtud otsust oleks saanud tänane juhatus 2016. aastal muuta, seda aga ei tehtud. Kuni lőpuni ei suudetud vastata küsimustele, miks tehtud otsust ei analüüsitud ja vajadusel ümber ei vaadatud, kes vastutab, miks vastutab ja kas üldse vastutab. Selle asemel veeretati süüd ja otsiti vastutajaid väljastpoolt organisatsiooni.

Mis puutub nőukogu vastutusse, siis jah, EASi juhtimist peab jälgima nőukogu. Juhatuse esimehe ametist vabastamine näitab, et nőukogu on vastutuse vőtnud ning soovib, et juhtimisotsused oleksid edaspidi pőhjendatumad, läbimőeldumad ja protsessid selgemad. Hea juhtimistava ja kvaliteetne klienditeenindus peavad jőudma ka riigiasutustesse.

Küsimuse peale, et kas tegemist on sotside kättemaksuga Reformierakonnale, ei oskagi midagi kosta. See on küll väga meelevaldselt loodud seos, millel tőepőhi puudub. EASi korrektne ja tulemuslik juhtimine pole mingi poliitiline vőitlusväljak, kus erinevate erakondade huvid mängus on. Sőltumata vőimul olevatest erakondadest peab EAS olema ettevőtlusele soodsa arenduskeskkonna looja ja hea teeninduse pakkuja oma klientidele.