„Helistasin möödunud nädala esmaspäeval Liisa Oviirile ja tuletasin talle meelde seda seisu, milles EAS vaevles 2 aastat tagasi kui EAS juhtimist ministrina korrastama asusin. Palusin tal mitte kutsuda esile uut EAS juhtimiskriisi. Tuletasin meelde, et praeguse nõukogu põhimõte on, et juht peab saama valida oma meeskonna, mis tähendab, et kui lahkub juhatuse esimees, siis lahkub suure tõenäosusega kogu juhatus. Rääkisin, et Tombergi vastutama panemine 2012 aasta EAS juhatuse poolt tehtud probleemsete otsuste eest on ülekohtune ja ebaaus.

Oviir minuga pikalt kõnelda ei soovinud. Küsis "miks ma üldse sinuga seda diskussiooni pean? Aitäh info eest ja mul on nüüd koosolek." Ja lõpetas kõne.

Mul on EAS'ist tõeliselt kahju! EAS on saanud viimased 2 aastat nautida töörahu ja Hanno Tomberg on oma tööd teinud erakordse pühendumusega ja saanud selles väga-väga raskes ametis pigem hästi hakkama. Kui väga otsida, siis leiab ikka mille kallal norida, kelle puhul ei leiaks, aga suures pildis on hästi hakkama saadud. Seda kinnitas ka EAS üksuste juhtide poolt täna hommikul nõukogule adresseeritud kiri, mis ütles, et kunagi varem pole EAS juhatusega neil nii hea koostöö olnud ning palusid nõukogul mitte juhatust tagasi kutsuda.

Mind liigutas teadmine, et vaatamata sellele, et Oviir oli täna hommikul nõudnud nõukogu liikmetelt juhatuse maha võtmist, otsustasid kaks nõukogu liiget parem lahkuda nõukogu koosolekult enne hääletust kui hääletada Tombergi vastu. Kaks eirasid Oviiri nõudmist ning kolm kuuletusid.

Nii mõnigi nõukogu liige vihjas, et Oviir oli pannud nõukogu liikmed valiku ette--kas läheb juhatus või läheb nõukogu. Sellest lähtuvalt olid mõned nõukogu liikmed kalkuleerinud nii, et EAS'i huvides oleks see, et mingigi juhtorgan säiliks, sest nõukogu lahkudes teeks Oviir oma äranägemise järgi uue nõukogu, kes juhatuse ikkagi lahti laseks.

Kardan, et täna EAS'is toimunu on vaid eelmäng sellele, mis hakkab toimuma kogu riigis uue koalitsiooni juhtimisel. Mul on sellest tõeliselt kahju!" kirjutab Sulling oma postituses.

Tänases Eesti Päevalehes ütles Sulling, et tegemist on minister Oviiri võimunäitamisega. Ta ütles, et on nõukogu otsusest šokis. Loe lugu sellest, kuidas Tombergi vallandamisel on juures poliitilise võimuvõitluse maik.