Ei Oviir ise ega majandus- ja kommunikatsiooniministeerium põhjendanud sõnagagi, miks Säästla nõukogusse paigutati, tegelikult isegi tema nimetamisest ei teavitatud.

Säästla on Liisa Oviiri kolleeg nende varasema ühise tööandja Eesti Energia aegadest, kus mõlemad töötasid juristidena, lisaks olevat tegemist heade tuttavatega. Oviir väitis küll Ärilehele, et on Säästlaga vaid "tööalaselt tuttav".

Sullingu väljavahetamisega uue inimese vastu - keda on tõenäoliselt ka lihtne veenda "õigesti" hääletama - tekkis aga EASi nõukogus kolmapäevaks ilusti häälteenamus, et Hanno Tomberg ametist maha võtta.

Nii jagunesidki hääled järgmiselt: nõukogu esimees Erki Mölder ja Toomas Talts hääletasid Tombergi jätkamise poolt ning Säästla, David O'Brock ja Oviiri alluvuses MKM-is töötav asekantsler Viljar Lubi juhatuse esimehe jätkamise vastu.

"Uut nõukogu liiget valides oli mul algusest peale soov nõukogu juriidilist kompetentsi tõsta. Me oleme Reena Säästlaga varem tööalaselt kokku puutunud ning olles tema tööstiiliga tuttav, võin olla kindel, et tegemist on juriidiliselt kompetentse nõukogu liikmega. Minu ootus talle on see, et oma otsustes lähtuks ta professionaalsest hinnangust, mitte kellegi isiklikest eelistustest või ootustest," lükkas Oviir ümber leviva kahtluse.

"Üksnes asjaolu, et ma Reena Säästlat tunnen, ei saa ju olla tema nõukogu liikmeks välistamise põhjus. Kui see peaks olema takistav asjaolu, siis peaksin ma ilmselt välistama enamiku ettevõtlusvaldkonna inimesi olulistelt kohtadelt."

Kaks nõukogu liiget, sotside liige Anto Liivat ja rahandusministeeriumi asekantsler lahkusid enne hääletamist nõukogu koosolekult, põhjendades seda ajanappusega, kuid eile Ärilehega vesteldes toetas Liivat selgelt Tombergi juhtimist ja kiitis teda. Sarnet küsimusele, et kuidas tema isiklikult oleks hääletanud, jättis pärast pikka pausi vastamata. Võib eeldada, et mõlemad liikmed jätsid hääletamata osaliselt ka selleks, et mitte ministri selgete suunistega vastuollu minna.

Anne Sulling, kes EAS-i nõukogust hiljuti tagasi kutsuti ütles, et nii mõnigi EAS-i nõukogu liige vihjas, et Oviir ähvardas vastuseisu puhul maha võtta ka nõukogu. "Nii mõnigi nõukogu liige vihjas, et Oviir oli pannud nõukogu liikmed valiku ette - kas läheb juhatus või läheb nõukogu. Sellest lähtuvalt olid mõned nõukogu liikmed kalkuleerinud nii, et EAS-i huvides oleks see, et mingigi juhtorgan säiliks, sest nõukogu lahkudes teeks Oviir oma äranägemise järgi uue nõukogu, kes juhatuse ikkagi lahti laseks," kirjutas Sulling Facebookis.

"See, et ma oleksin väljendanud sellist seisukohta, see absoluutselt ei vasta tõele," kinnitas Oviir ERR-ile.