Eesti tuntuima jääpurjetaja Mati Kuulmanni poeg Rene Kuulmanni pankrot kuulutati välja reedel Harju Maakohtus. Pankroti avalduse tegi Rootsi Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal, kellele Kuulmanni endine firma Egeria kinnisvara on võlgu enam kui 20 miljonit eurot.

Mais kuulutas kohus välja Meresuu spaahotelli eelmise omanikfirma Egeria Kinnisvara pankroti. Spaahotell läks enampakkumisele. Kui algselt oli hind 7,7 miljonit, siis viimane enampakkumise hind oli 5,5 miljonit. Nõudeid on esitatud ligi 20,5 miljoni euro eest. Kuigi firmal oli ühtekokku seitse võlausaldajat oli suurim neist Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal.

Reedel kuulutas kohus välja Rene Kuulmanni isikupankroti ja määras talle täieliku ärikeelu. Kohus nimetas ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Martin Pärna. Kuulmanni esindajaks on mainekas advokaat Toivo Viilup. Rene Kuulmanni võlausaldajad peavad hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotihaldurile teatama nõuetest Kuulmanni vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Samuti tuleb kõigil isikutel, kelle valduses on Kuulmanni vara, pankrotihaldurit selle kohta teavitama.

Lisaks Rootsi suurpangale on Kuulmann võlgu ka Maksu- ja tolliametile. 2014. aastal jõustus Tallinna halduskohtu otsus, mis märkis, et Rene Kuulmannil tuleb maksuametile tasuda 1,7 miljonit eurot 30 päeva jooksul. Nõuet Kuulmann siiani täitnud pole. Maksuameti kodulehel on kirjas, et Kuulmann võlgneb ametile ühtekokku 1 719 672, 52 eurot. Kuna Kuulmann võlgu ei tasu, paiskas mai kuus kohtutäitur Elin Vilippus Kuulmanni pärandvara müüki. Kõigi Kuulmannile täna kuuluva 12 kinnisasja juures on märge, et Harju Maakohus on kinnisasjad plomminud. Kinnisasjadega toiminguid Kuulmann enam teha ei saa.

Rene Kuulmann ütles Eesti Päevalehele, et ei ole talle määratud ärikeelu ja pankrotiga kursis. Kevadel kirjutas Äripäev, et Kuulmann on osa oma varast kirjutanud perekondlike sidemete kaudu seotud, Karin Allikas, nimele. Allikas on juhatuse liige seitsmes Kuulmanniga seotud firmas, ka Allikase telefoninumbril on vastajaks Kuulmann ise.

Rene Kuulmanni võlausaldajate esimene koosolek toimub 8. detsembril Harju Maakohtus, siis tuleb Rene Kuulmannil anda kohtus ka võlgniku vanne.

Pankrotimäärus ei ole veel jõustunud. Määruse peale võib võlgnik esitada Harju Maakohtu kaudu määruskaebuse 15 päeva jooksul alates 18. novembrist.

Poeg müüs isa pärandvara makse tasumata

Rene Kuulmann on tuntud jääpurjetaja Mati Kuulmanni poeg, kes vaid mõni päev enne oma surma 2004. aasta oktoobris, andis pojale 19 miljonit eurot võlgu. Kui isa suri, poja võlg isa ees kustus, lisaks selle sai poeg päranduseks 45 kinnisasja. Rene Kuulmann realiseeris isa pärandvara osaliselt ja tasu nende eest jäi alla isa antud võlasumma, leidis Rene, et maksuametile tulumaksu tasuma ei pea. Halduskohus oli teist meelt. Rene Kuulmann esitas apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule ja väitis, et halduskohtu otsuse avalik kätte toimetamise teade ei olnud nõuetekohane. Puudus Rene Kuulmanni isikukood ning nimi polnud kordagi nimetavas käändes. Ringkonnakohus otsustas apellatsioonikaebust mitte vastu võtta. Jõusse jäi halduskohtu otsus, mis ütles, et teenitud tulu pealt tuleb riigile tulumaks 1,7 miljonit eurot, tasuda. Eesti Ekspress on Mati Kuulmanni pärandvara hinnanud kui üheks kalleimaks pärandvaraks Eestis.

Kes on Rene Kuulmann?

Sündinud 23. novembril 1969

Jääpurjetaja Mati Kuulmanni poeg

2014 kandideeris aasta Euroopa parlamendi valmistel

On propageerinud kanepi legaliseerimist. Selle kohane video on veel tänagi youtube-is leitav.

Pankrotid

Reedel kuulutas Harju Maakohus välja Rene Kuulmanni isikupankroti ja määras talle täieliku ärikeelu.

Mais kuulutas kohus välja Egeria Kinnisvara pankroti. Rene Kuulmann tegi toona pankroti vältimiseks kohtule saneerimisavalduse, mille aga kohus tagasi lükkas.

2014. aastal esitas Arti Arakase firma Greatway Kuulmanni kohta pankrotiavalduse, mille Harju maakohus paari kuu möödudes tühistas, kuna osapooled jõudsid kokkuleppele.