Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm sõnas, et konkursile oodatakse nii Eesti kui rahvusvaheliste arhitektuuribüroode nägemusi sellest, milliseks ühtseks tervikuks kujundada sadam ja sadamat ümbritsev ala nii sadama vajadustest kui ka linnalise arengu vaatepunktist lähtuvalt sihiga aastani 2030.
Ideekonkursi võistlustingimused avaldatakse teisipäeval Riigihangete Registris ning Tallinna Sadama ja Eesti Arhitektide Liidu kodulehekülgedel.

Ideekonkursi tulemusel valmiv arendusplaan peab Kalmi sõnul hõlmama reisijavaldkonna arengut ja kohaliku elukeskkonna rajamise põhimõtteid, kaubandus- ja äritegevuseks sobilike funktsioonide sätestamist ning nägemust antud piirkonna avalikust ruumist koos transpordi- ja liikumisvõimalustega.

Žürii liige ja Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd rõhutas ideekonkursi väljakuulutamisel linnakeskkonna arendamisel ühtse lähenemise olulisust, kuna sadamaala arendused pakuvad ühteviisi suurt huvi nii maaomanikele kui ka Tallinna elanikele ja külalistele.

Vanasadama ala Masterplaani ideekonkursi esimeses etapis valitakse välja kuus osalejat, kelle ülesanne on esitada oma esmased nägemused ala tulevikust. “Teises etapis järgmise aasta alguses valitakse välja kuni kolm võistlustööd, kellega paralleelselt ja detailsemalt edasi liikuda,” rääkis Valdo Kalm. “Protsessi lõppfaasis sõlmime lepingu kõige tugevama võistlustöö, kellega koostöös valmib 2017. aasta septembriks lõplik Masterplaan, millesse kaasame parimaid ideid ja ettepanekuid ka teistelt ideekonkursil ja võistlusel osalenud töödest.”

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid