Selle kurva numbri vähendamiseks saab iga ettevõte teha olulisi samme, et oht töötajate tervisele ja ettevõtte tulemuslikkusele oleks minimaalne.

Viimase seitsme aastaga on registreeritud tööõnnetuste arv tõusnud 2937-lt 4774-le aastas. Tööinspektsioon tuvastas möödunud aastal järelvalve käigus erinevaid õigusalaseid rikkumisi 91 protsenti kontrollitud ettevõtetes, mis tähendab, et parema töökeskkonna loomiseks saab pikemaid samme astuda valdav enamik Eesti ettevõtetest.

Ettevõte, kes hoolib oma töötajatest ning soovib töökeskkonda parendada, saab nii mõndagi ära teha. Võimalust kiireks ja ülevaatlikuks enesekontrolliks pakub järgmine nimekiri.
Eeskujulikus organisatsioonis on:
• määratud vastavalt õigusaktide nõuetele töötervishoiu ja tööohutusalast tegevust korraldav töökeskkonnaspetsialist, kes võib olla ettevõtte juht, töötaja või väline teenusepakkuja;

• valitud töötajate esindaja töökeskkonnaalastes küsimustes ehk töökeskkonnavolinik;

• välja selgitatud, hinnatud ja kontrollitud töökeskkonna ohutegurid ehk koostatud riskianalüüs;

• koostatud ohutusjuhendid tehtavatele töödele ja kasutatavatele töövahenditele;

• hästi läbimõeldud ja korraldatud juhendamine ja väljaõpe, mis on ennetustegevuse vundamendiks ning aitavad vältida õnnetusi, tööst põhjustatud haigestumiste teket ja nende süvenemist;

• reguleeritud isikukaitsevahendite kasutamine;

• korraldatud töötajate tervisekontroll töötervishoiuarsti juures;

• kindlaks määratud süsteem töökeskkonna juhtimiseks ehk kuidas viiakse läbi sisekontrolli;

• hea ohutuskultuur ehk viis, kuidas asju aetakse. Sellesse panustavad nii tööandja eeskuju näidates kui ka töötajad saadud juhiseid järgides.

Allikas: tööinspektsioon

Tööõnnetuste põhjuseks on väga sageli puudulik väljaõpe ja juhendamine ning juhendamisel tutvustatud nõuete mittejärgimine. Eelmisel aastal oli see üheks kaalukaks teguriks lausa 38% tööõnnetuste puhul. Seega võiks just see punkt olla hea koht, millel põhjalikumalt peatuda.

Kuidas parandada ettevõtte töökeskkonna ohutust, saab vaadata tööelu.ee portaalist või küsida tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandilt. Konsultantidel puudub õigus koostada ettekirjutusi või teha trahvi ning teenus on tööandjatele tasuta. Konsultatsiooni saamiseks tuleb pöörduda küsimustega tööinspektsiooni üldaadressile konsultant@ti.ee.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid